Valet 2022

”Vi vill öka ungas valdeltagande” 

Förstagångsväljaren Qali Said i Rosengård känner sig säker på att hon lagt sin röst på rätt parti. "Det är skönt att fått det gjort."

I Rosengård har valförberedelserna pågått länge och IOGT-NTO Syds projekt Unga tillsammans har haft som målsättning att få så många unga som möjligt att rösta för första gången. Tillsammans har ungdomarna mött politiker och anordnat egna valdebatter.

– Ungdomarna har också gjort valkompassen och diskuterade resultaten tillsammans, säger Rahma Ali som är projektsamordnare för Unga tillsammans. 

I valet 2018 hade Rosengård det lägsta röstdeltagandet i landet, vilket föreningen vill ändra på. 

– Jag tror inte att valdeltagandet kommer att vara lägst i år, det här året kommer vi att slå rekord, säger Rahma Ali.  

Ungdomarna har tillsammans besökt valstugor för att få information om hur partierna står i olika frågor och samtalat med politiker. De har också delat ut broschyrer på somaliska om varför det är viktigt att rösta. 

”Jag hade lätt att ta beslutet att jag skulle rösta, men jag har inte hela tiden vetat vilket parti jag skulle rösta på.”

Qali Said

Flera av IOGT-NTO-föreningen Regnbåges medlemmar får nu rösta för första gången, och enligt Rahma Ali har alla också gjort det.

En av förstagångsväljarna som är gymnasieeleven Qali Said. 

– Jag hade lätt att ta beslutet att jag skulle rösta, men jag har inte hela tiden vetat vilket parti jag skulle rösta på. Jag har lärt mig mycket från skolan och kan mer nu än för några veckor sedan, säger hon.

Efter att hon har röstat säger Qali Said att det känns helt okej och hon känner sig säker på att hon har lagt sin röst på rätt parti. 

– Det känns skönt att ha fått det gjort. Det är svårt att välja, men jag känner att jag har fått mycket information om vad de olika partierna tycker i olika frågor. 

Qali Said säger att valkompassen från SVT hjälpte henne att välja.

– Jag hade en känsla innan för vad jag skulle rösta på så det gjorde det ganska enkelt att välja. 

Samira Hirsi och Samira Ismael i Rosengård. Foto: Johanna Andersson

Även Samira Ismail är förstagångsväljare men hon förtidsröstade under lördagen.

– Det var lätt att välja – jag gjorde valkompassen, och det gjorde mig ännu mer säker på vad jag skulle rösta på eftersom den bekräftade det jag redan tänkte. 

Något som hade en stor inverkan på hennes val var politikerdebatten som hölls onsdagen innan valet. 

Då hade föreningen Regnbåge ett stort event för sina förstagångsväljare. Där mötte föreningarna i Rosengård, Kroksbäck och Holma representanter från Malmös ledande politiker i kommunstyrelsen, samt en riksdagsledamot. 

– Det var några politiker där som sa allt som jag ville förändra med samhället och jag höll inte med de andra. Jag pratade med en politiker där som fick mig att ändra mig helt och bestämma mig. 

”Jag är en så osäker person, och jag tycker alla har bra argument, så jag ville gå själv för att vara opåverkad.”

Samira Ismail

Samira Ismail bestämde sig för att gå ensam och rösta eftersom hon inte ville bli påverkad av någon annan.

– Jag är en så osäker person, och jag tycker alla har bra argument, så jag ville gå själv för att vara opåverkad, säger hon. 

Hon berättar att alla hon har pratat med har velat rösta och att den första gången ses som lite spännande och speciell. 

– De yngre tjejerna var ledsna för att de inte fick rösta än. 

Samira Ismail säger att hon är en person som inte är rädd för att säga sin åsikt, men att det inte är alla som vågar berätta vad de har röstat på. Men valet har lett till diskussioner inom föreningen. 

– Jag blev inte så förvånad över att vi har olika åsikter för jag visste sedan innan att det skiljer sig – men alla har ju rätt att tycka vad de vill. 

”Alla politiker säger det man vill höra så man måste läsa på och kolla upp saker själv.” 

Samira Hirsi

I en gemensam diskussion uppgav tjejerna att de viktigaste frågorna för dem var välfärden, trygghet, vård, skola, och skatter. De enades om att det är viktigt att människor lär sig det viktigaste i skolan, och att alla ska ha rätt till vård.

De ansåg också att det är viktigt att alla som kan rösta röstar. Även om många av dem säger sig inte vara så intresserade av politik vill lära sig för att kunna rösta.

Samira Hirsi ,som röstade för första gången säger att hon inte vet varför valdeltagandet i Rosengård var så lågt vid det förra valet.

– Människor tror kanske inte att deras röst gör skillnad, men det gör den. Alla politiker säger det man vill höra så man måste läsa på och kolla upp saker själv. 

Under söndagskvällen hade föreningen valvaka och diskuterade valet tillsammans och hur det kändes att rösta för första gången. Valvakan övergavs däremot ganska snabbt till förmån för musik och dans.

Texten kommer att uppdateras angående valdeltagandet.

Mer från Accent