IOGT-NTO-rörelsen

”Vi synliggör alkohol som utvecklingshinder”

Andrine Winther vill som ny ordförande för INRIF stärka opinionen mot alkoholindustrin internationellt.

Vilken verksamhet gömmer sig bakom bokstavskombinationen INRIF (IOGT-NTO-rörelsen ideell förening)?

– Det viktiga internationella arbetet som IOGT-NTO, UNF, Junis och NSF bedriver inom utvecklingsbiståndet ryms i INRIF. Alkohol är ett hinder för utveckling och fattigdomsbekämpning. Vi jobbar med 28 partnerorganisationer i 14 länder, och har många anställda med kontor i Tanzania, Thailand och Sverige. Det är imponerande.

Det är några år sedan du avgick som vice ordförande i IOGT-NTO. Vad fick dig att tacka ja till ordförandeskapet i INRIF?

– Vi är den största och mest kunniga aktören inom fältet alkohol som utvecklingshinder och global alkoholpolitik, och det går inte att tacka nej när man får frågan att leda den verksamheten som ordförande. Jag har varit involverad i vårt internationella arbete sedan jag var en liten junis och den ligger mig så varmt om hjärtat.

Vad är INRIF:s viktigaste uppgift?

– Att bidra till att stärka våra partners kunskap, så att de kan driva på för en progressiv alkoholpolitik i sina länder. Hela världen jobbar med Agenda 2030; 14 av de 17 globala målen för utveckling har en tydlig koppling till alkohol, och här är vår kompetens ovärderlig för att synliggöra det.

Vad vill du bidra med?

– Förverkliga vår nyss beslutade strategi för 2021-2026, samt koppla ihop strategiska utmaningar med en stolthet för verksamheten i medlemsorganisationerna. Jag kan också bidra med breda nätverk och en alkoholpolitisk kompass.

Dina tankar om INRIFs uppdrag de kommande åren?

– Vi är unika, det finns ingen större och mer kunnig organisation som jobbar med alkohol som utvecklingshinder. Alkoholindustrin ligger inte på latsidan utan driver en aggressiv marknadsföring mot människor i fattiga länder för att sälja mer alkohol, och påverkar politiker för att de inte ska skapa lagar kring alkohol.

– Vi måste hjälpa till att stärka människor och organisationer så att de goda krafterna bidrar till en förändring lokalt som påverkar deras vardag positivt. Vi ska också fortsätta utveckla och fördjupa våra nätverk med aktörer som vill bidra till att påverka alkoholpolitiken i rätt riktning. 

Mer från Accent