IOGT-NTO

IOGT-NTO Syds ordförande avliden – ”En stor förlust”

Per Wihlborg, ordförande i interimsstyrelsen för IOGT-NTO distrikt Syd, avled hastigt och oväntat i fredags.

– Det är otroligt sorgligt och chockartat, främst för hans familj förstås, men även för IOGT-NTO-rörelsen. Per hade ett långt och omfattande ideellt engagemang. Han levde och andades rörelsen. Han hade två familjer, sin egen och rörelsen. Det låter klyschigt, men så var det, säger IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero.

Per Wihlborg var känd för att tala sitt hjärtas mening och framföra sina åsikter.

– Han var tydlig med vad han tyckte om vilken riktning förbundet och distriktet skulle gå. Men vare sig han fick sin vilja igenom eller ej var hans inställning till resultatet detsamma; har man fattat ett demokratiskt beslut är det vad som gäller. Och sedan jobbade han för det. Det är en jättegod egenskap.

Liksom många andra engagerade medlemmar hade Per Wihlborg många uppdrag.

– Förutom distriktsordförande var han kassör i ett antal föreningar. Det blir ett stort tapp i erfarenhet och kompetens, men jag är övertygad om att vi kommer att klara det också, säger Johnny Mostacero.

Kristin Eriksson var tidigare ordförande i Blekingedistriktet. Förra året gick IOGT-NTO:s distrikt i Skåne och Blekinge i praktiken samman då de valde samma styrelse till båda distrikten. Per Wihlborg valdes till ordförande i både Skåne och Blekinge och Kristin Eriksson till vice ordförande. Något årsmöte för en formell sammanslagning, där nu även Halland ska ingå, hann de inte ha innan samhället stängdes ned på grund av coronapandemin.

– Det är väldigt tragiskt, en stor förlust. Jag tänker särskilt på hans familj. Per Wihlborg var ordförande i interimsstyrelsen för det nya distriktet, och någon vice hade vi inte utsett, säger Kristin Eriksson.

I måndags kväll hade interimsstyrelsen för distrikt Syd möte och utsåg Per Bengtsson till ny ordförande.

– Nu får vi hjälpas åt att ta tag i allt. Per hade många uppdrag och han var väldigt engagerad i Aspan, vår kursgård, där han snickrade och jobbade jämt. Han lämnar ett stort tomrum efter sig. För honom var allt möjligt. Men vi har inte tappat sugen, säger Kristin Eriksson.

För fem år sedan, under kongressen i Lund 2015, fick Per Wihlborg motta IOGT-NTO-rörelsens finaste utmärkelse, veteranmedaljen.  När IOGT-NTO:s dåvarande ordförande Anna Carlstedt överlämnade utmärkelsen och Per Wihlborg tackade, förklarade han på skånska att han alltid levt efter devisen ”det är bättre att le än att vara le”. Medaljen lät han senare tatuera in på överarmen. 

Mer från Accent