UNF-rapport

Pandemin tvingade fram nytänkande

Var femte kommuns insatser för ungas fritid gynnades av pandemin. Det visar årets kommunranking från UNF.

Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, granskar årligen hur kommunerna arbetar med ungas fritid och inflytande, samt alkohol- och narkotikaprevention. Årets rapport granskade särskilt hur pandemin påverkat kommunerna.

Enligt årets rapport uppger två av fem kommuner att deras arbete med ungas fritid påverkats negativt av pandemin. Något som överraskade UNF är dock att nära en av fem kommuner säger sig ha påverkats positivt av pandemin.

Lowe Elfström, kommunikatör på UNF:
– Det är tydligt att pandemin tvingade kommunerna att innovera och ställa om. Vanligast var att ställa om till digital verksamhet, det gjorde drygt var tredje kommun, och utomhusverksamhet, vilket var femte kommun gjorde. Men det är oroväckande att hälften av kommunerna inte gjorde någon satsning för att ställa om.

Pandemin tvingade alltså fram nytänkande, och frigjorde även resurser.

– Kommunernas fritidsverksamhet är ofta hårt belastad, men med de nya förutsättningarna under pandemin så fanns plötsligt tid för planering. Många kommuner uppger att de under pandemin fick möjlighet att arbeta strategiskt och uppsökande. Det ledde till att fritidsverksamheten kunde utvecklas och nya grupper nås.

UNF pekar på behovet av att stärka fritidsverksamheten.

– De senaste tio åren har resurserna varit nästan konstanta, samtidigt som behovet och utmaningarna växt. Pandemin var i övrigt långt ifrån positiv. Ungas möjlighet till fritid försvagades och kommunerna har fortfarande svårt i delar av landet att få tillbaka verksamheten till samma nivå som innan pandemin. Det leder nu till att det finns oroande tecken för att konsumtionen och skadorna av alkohol och andra droger ökar bland unga.

Mer från Accent