Engagemang

Olle Häggström: Ring en medlem! 

IOGT-NTO-föreningen i Drömme började ringa sina medlemmar för att hålla kontakt under pandemin. Det var så lyckat att de fortsätter även nu när de får träffas.

Olle Häggström, aktiv i föreningen i Drömme och ordförande i distrikt Mitt, uppmanar alla föreningar att ringa sina medlemmar.

– Många är rädda för att ringa någon de inte känner, men om man bara ringer dem man redan känner blir man kvar i sin egen bubbla. Det är många medlemmar som ingen har kontakt med, säger han.

IOGT-NTO-föreningen i Drömme har cirka 180 medlemmar. Under vintern/våren har ett att 60-tal blivit uppringda. 

– Vi avstår från att ringa dem som är mest aktiva, de som besöker våra arrangemang, och de som tydligt tidigare meddelat att deras insats är medlemskapet.

Det har blivit många positiva samtal enligt Olle Häggström.

– En medlem vill till exempel gå en Junisutbildning och starta Junisverksamhet (Junis är IOGT-NTO-rörelsens barnorganisation).

Alla är dock inte beredda att lägga ner så mycket tid och engagemang.

– Många medlemmar i min förening har inte IOGT-NTO som sin huvudförening. De kanske har sitt främsta engagemang i en frikyrka eller en pensionärsförening. 

”En medlem som visade sig vara aktiv i civilförsvaret har besökt Junis och pratat om krisberedskap.”

Olle Häggström

Då kan samtalet i stället leda till samverkan.

– Vi har blivit inbjudna att anordna en kafékväll kring alkoholfrågan tillsammans med en frikyrkoförsamling. Och en medlem som visade sig vara aktiv i civilförsvaret har besökt Junis och pratat om krisberedskap. Det är genom de personliga samtalen som vi har kommit på detta.

Även i distriktet har man jobbat på liknande sätt med alkoholnormen.

– Vi ringde alla direktanslutna och kollade om de kunde tänka sig att göra en insats, kanske bara lyfta frågan på sin arbetsplats eller i en annan förening. Någon erbjöd sig direkt att hjälpa till att dela ut flygblad vid nästa tillfälle. 

”Förut pratade vi mycket om värvning, men vi måste börja prata om rekrytering till engagemang.”

Olle Häggström

Olle Häggström tycker att det har varit för stort fokus på värvning.

– Förut pratade vi mycket om värvning, men vi måste börja prata om rekrytering till engagemang. Under pandemin blev det tydligt vilken snabb genomströmning vi har på medlemmar som vi inte lyckats engagera.

Han är en varm förespråkare av personliga telefonsamtal.

– Det är ingen som blir irriterad eller arg för att vi ringer. Det blir i stället en bekräftelse på deras medlemskap. Om man lyssnar och frågar så kan man hitta många som kan tänka sig att göra en liten insats. Vi måste prioritera de personliga samtalen och lyssna in vad medlemmarna är beredda att göra.

Metoden har han tillämpat även som valberedare IOGT-NTO-föreningen i Härnösand.

– Vi ringde alla medlemmar som var under 50 för att kolla intresset. En av dem jag ringde heter Sofia Karlsson och visade sig vara IOGT-NTO:s tidigare kommunikationschef som flyttat till Härnösand för ett par år sedan. Hon var intresserad och på årsmötet valdes hon till vice ordförande i föreningen.

Mer från Accent