NBV

Musikleken ute ur karantänen

Den 1 februari går tävlingen Musikleken av stapeln. Men redan nu är det dags att sätta igång förberedelserna.

Den anrika tävlingen Musikleken, som snart fyller 50 år, fick förra året genomföras digitalt.

– Det ledde till att ungefär hälften så många lag som vanligt deltog, och det genomfördes inte så många studiecirklar, säger Johnny Boström, ansvarig för tävlingen.

Tävlingen anordnas av Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, och är öppen för alla föreningar och studiecirklar i deras samarbetsorganisationer. 

– De absolut flesta lagen kommer från IOGT-NTO, men även från Blå bandet, MHF, UNF, och NSF har vi haft lag, säger Johnny Boström (Se fotnot i slutet av artikeln).

Han är mycket glad över att lagen kan träffas fysiskt igen.

– Nu känns det så bra, och därför valde jag att ha humor som tema den här gången. Det blir rolig musik, allt från Povel Ramel till Annika Andersson. Mycket av musiken är hämtad från revyer, både nya och gamla, från Galenskaparna och After Shave till Grotesco. 

”Nu känns det så bra, och därför valde jag att ha humor som tema den här gången.”

Johnny Boström

Som förberedelse kan lagen anordna en studiecirkel. I studiecirkeln kan man få ihop poäng i förväg: tre bara för att man genomför cirkeln, ytterligare två om deltagarantalet är mellan fem och nio, eller tre om antalet deltagare är tio eller fler.

– Det förutsätter att man startar cirkeln senast den 10 december, men det kan vara bra att starta redan i oktober eller november för att hinna med minst tre träffar. 

Lagen får tävlingsmaterialet skickat till sig, men själva ljudinslagen med ledtrådar, får lagen tillgång till först när det är dags för tävling. Då publiceras de på NBV:s hemsida, där lagen också anmäler sig.

– Så var det inte förr. Då skickade vi ut kassettband med musiken och där skulle sedan lagen spela in eget material innan de skickade tillbaka kassetterna. Sedan kom CD-skivan. Då fick vi ta bort det där med att de skulle spela in själva.

Med undantag för något enstaka år har Johnny Boström ansvarat för tävlingen sedan 1989.

– Det är ett roligt jobb, men det tar lite tid att hitta alla ljudinslag, säger han.

Fotnot: MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund, UNF, Ungdomens nykterhetsförbund, NSF, Nykterhetsrörelsens scoutförbund.

Mer från Accent