IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO-rörelsens insamling upphör

IOGT-NTO-rörelsen har beslutat att avveckla insamlingsverksamheten. Skälet är för dåligt resultat.

IOGT-NTO-rörelsen ideell förening, INRIF, bildades 2015 efter att rörelsens kongresser respektive förbundsmöte beslutat satsa på att utveckla och professionalisera insamlingsarbetet. Nu har föreningens styrelse beslutat att lägga ner verksamheten. 

– Det var en långsiktig satsning och vi visste att vi måste ha tålamod, men vi tänkte kanske inte att det skulle behövas så här mycket tålamod, säger Mona Örjes, ordförande i INRIF.

”Vi ser att vi inte kommer att kunna leverera.

Mona Örjes

Målet var att börja gå med vinst 2021.

– Vi har reviderat prognoserna flera gånger för att vi inte nått de resultat vi förväntat oss. Nu hade vi satt som mål att nå ”break even” senast 2021, men vi ser att vi inte kommer att kunna leverera så då fattade vi beslutet, säger hon.

Mona Örjes beklagar att det inte gick att fortsätta.

– Vi ser att det sker en utveckling och vi har lärt oss jättemycket på vägen, men resultatet är ändå för dåligt för att vi ska kunna fortsätta.

Vad har satsningen kostat?

– Det kan jag inte svara på eftersom det nästan är omöjligt att veta vad vi skulle ha gjort ändå. Redan innan INRIF bildades lade vi ju pengar på den internationella verksamheten och Vit jul, som nu båda ligger under INRIF. En del av det påverkansarbete som gjorts inom ramen för INRIF skulle också ha genomförts ändå. Men vi har lagt många miljoner, säger hon.

All verksamhet läggs inte ner.

– Vit jul rullar på som vanligt och det internationella arbetet fortsätter som förut. Världens barn löper också på, åtminstone i år.

Lucas Nilsson är vice ordförande i såväl IOGT-NTO som INRIF. Han tycker också att det är tråkigt att behöva avsluta arbetet, och inser att det får konsekvenser.

– INRIF:s verksamhet har vilat på tre ben: insamling, påverkan och den internationella delen. Nu bromsar vi utvecklingen av insamlingen. Det får förstås konsekvenser, både för de andra två andra benen och för IOGT-NTO som varit leverantör av tjänsten och nu blir av med ett uppdrag, säger han.

Hur ska rörelsens verksamhet finansieras framöver om insamling inte är en framkomlig väg?

– Finansiering av rörelsen är en ständigt pågående diskussion, men INRIF har inte haft i uppdrag att lösa den frågan. Vårt uppdrag var att utveckla insamlingsarbetet och det har vi misslyckats med. Men jag vet att det jobbas med finansieringsfrågan i de olika förbunden. 

Även om inte insamlingen givit de intäkter förbunden hoppats på så har arbetet inte varit bortkastat enligt Lucas Nilsson.

– Vi har ju sett en tillväxt från år till år, även om vi inte nått de mål vi satt upp. Och vi har lärt oss väldigt mycket, kanske framför allt om samverkan inom rörelsen. Mest intressant är att vi börjat se rörelsen som en enhet, med ett gemensamt uppdrag, i stället för fyra skilda förbund. 

”Jag tror att vi byggt grunden för en starkare IOGT-NTO-rörelse.

Lucas Nilsson

Den insikten tror han att rörelsen kommer att ha nytta av i fortsättningen.

– Det är otroligt värdefullt. Jag tror att vi byggt grunden för en starkare IOGT-NTO-rörelse, säger han.

Fotnot: IOGT-NTO-rörelsen omfattar de fyra förbunden IOGT-NTO, Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, Junis som är IOGT-NTO-rörelsens barnorganisation, samt Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF.

Mer från Accent