Demokrati

IOGT-NTO om risken för begränsad föreningsfrihet

Hur föreningsfriheten påverkas av en föreslagen grundlagsändring är en komplex fråga. Det säger Linda Vismer, förbundsstrateg IOGT-NTO, om ett förslag som väcker oro.

I ett nytt förslag till grundlagsändring föreslås riksdagen få möjlighet att begränsa föreningsfriheten i Sverige. Detta för att göra det möjligt att kriminalisera terrororganisationer. Förslaget har väckt oro och debatt bland annat i IOGT-NTO, då det befaras ha en negativ påverkan på föreningsfriheten och demokratin.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tagit emot delbetänkandet av grundlagskommittén. Den föreslagna ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Det är även ett förslag på gång för att försöka begränsa rasistiska organisationer.

Linda Vismer, förbundsstrateg IOGT-NTO, säger att rasistiska handlingar och terror självklart aldrig ska accepteras – samtidigt skulle en begränsning av föreningsfriheten kunna medföra allvarliga risker för det demokratiska utrymmet.

– Vår inställning är att föreningsfriheten är en mänsklig rättighet och ett fundament i en demokrati. Diskriminering och rasistiska handlingar ska hanteras med full kraft inom rättsväsendet. Men frågan är komplex och kräver flera tankar i huvudet samtidigt – många aspekter måste vägas in, säger hon.

”Att snäva in skyddet för en centralfri- och rättighet på regeringsformens område har inte övervägts sedan reglerna infördes 1976”, skriver kommittéen i delbetänkandet, och: ”Möjligheterna att i lag begränsa föreningsfriheten när det gäller deltagande i sammanslutningar som ägnar sig åt terrorism bör utökas.”

IOGT-NTO har inte tagit en officiell ställning till förslaget. Men inställningen är att samhället förändras hela tiden och man måste göra omvärldsanalyser för att möjliggöra den utveckling vi vill se, konstaterar Linda Vismer.

– Vi måste tänka: Är det här ett förslag som inskränker och försvagar, eller ett som stärker, demokratin? Det är en komplex fråga som  har otroligt många aspekter att väga in.

Huvudpoängen är att det demokratiska utrymmet vid en möjlig grundlagsändring måste fortsätta vara stort, säger hon. Och frågan är om en inskränkt grundlagsskyddad föreningsfrihet är det bästa verktygen för att motverka terrorism, eller om det är brottslig lagstiftning som borde användas.

– Förslaget kommer bli en balansgång som måste hanteras varsamt av beslutsfattarna, understryker Linda Vismer.

Att stor försiktighet krävs betonas även av Forum, idéburna organisationer med social inriktning.

Mer från Accent