IOGT-NTO-rörelsen

Enköpings Lucia fyller 80 – och fortsätter växa

Ja, inte just årets Lucia, utan evenemanget, som startades av IOGT-NTO. Med åren har det vuxit till ett stort arrangemang med många inblandade.

År 1941 arrangerade Sveriges godtemplarungdom, SGU, Enköpings Lucia första gången, Evenemanget har sedan dess hållits varje år, utom 2020 och 2015.

– Vi brukar alltid ha hjälp av en körledare, men 2015 hade vi ingen. Då orkade vi inte genomföra det. Vi är en liten, krympande förening och det blev för mycket jobb för oss, säger Britt-Marie Lidmo, ordförande i IOGT-NTO-föreningen Afzelius, och ansvarig för luciafirandet.

Men Enköpingsborna gillade inte inte beslutet. 

– Det var många som hörde av sig och tyckte det var tråkigt, så våren 2016 gick vi ut i media och efterlyste människor som ville hjälpa oss.

Många hörde av sig och ville hjälpa till. Numera delar IOGT-NTO arrangörskapet med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, och Enköpingposten, i samarbete med Enköpings centrumsamverkan, Invistic, Lions, Rotary, Lowlife productions och frilansaren Anne Nilsson.

– Dessutom har vi många sponsorer. Evenemanget har blivit väldigt stort. 

Vid omstarten 2016 ändrades reglerna.

– Vi ville komma ifrån att man röstade på luciakandidaterna för hur de såg ut. Nu har vi en audition där körledaren tar ut kandidaterna. Deras sång spelas in och läggs ut på nätet så alla kan lyssna och rösta.

Den som vinner får spela in en låt.

– Vår körledare har egen studio. Hon hjälper vinnaren att skriva en låt som körledaren arrangerar och lägger ut på Spotify.

Företag och institutioner kan också boka luciatåg.

– För det får de betala en summa som sedan skänks till någon organisation som luciakandidaterna valt.

Varje luciakandidat väljer alltså en organisation som pengarna ska gå till. Hälften av de insamlade pengarna går till den organisation som Lucia valt. Resten fördelas lika mellan de övriga kandidaternas organisationer. 

– Tack vare sponsorerna kan alla intäkter skänkas vidare. Det brukar handla om 40 000–45 000 kronor.

Även i år blir firandet lite annorlunda.

– Vi hade ingen audition utan har tagit in 2019 års lucia och tidigare kandidater. Men röstningsförfarandet ville vi ha kvar så vi har valt ut sex föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Enköping som man får rösta på.

För att uppmärksamma 80-årsjubiléet bjöds tidigare luciakandidater in till adventsfika den 27 november. 

– Det kom bara tre, men det var trevligt ändå. Tillsammans med årets lucia tittade vi på bilder från tidigare år.

Britt-Marie Lidmo har ansvarat för arrangemanget sedan 2005.

– Det var en eldsjäl som ansvarade för det sedan starten 1941. Han var stjärngosse i det första luciatåget, och höll på tills han avled 2005.

Vad får dig att fortsätta år efter år?

– Det är så roligt att få träffa nya kandidater varje år och att få jobba tillsammans med andra från andra organisationer. Men jag vet inte om jag kommer att hålla på så länge till. Det börjar bli dags att lämna över till någon annan, säger Britt-Marie Lidmo. 

Mer från Accent