IOGT-NTO-rörelsen

Arvsfondspengar lyfter Västmannagården

Föreningen Protests första ansökan fick nobben, men skam den som ger sig. På andra försöket fick de 2,3 miljoner för att tillgänglighets-anpassa lokalerna.

Sommarhemmet vid Lillaspen i Fagersta har varit i rörelsens ägo sedan 1936. 1956 köpte distriktet även Västmannagården som ligger bredvid sommarhemmet för att kunna arrangera läger.

– Folk bodde inte lika flott på den tiden så friluftsanläggningarna var viktiga för rörelsen, säger Bo Axelsson, ordförande i föreningen Protest och projektledare för upprustningen av gården.

1990 byggdes gården ut med en stor samlingslokal, fyra campingstugor och en vaktmästarbostad. Sammanlagt har man idag 26 sängplatser på anläggningen.

”Vi trodde det fanns risk för att gården skulle säljas.”

Bo Axelsson

När det började pratas om att slå ihop distrikten för några år sedan beslutades att även Västmannagården skulle tas över av Protest.

– Vi trodde inte att det nya stordistriktet skulle ha intresse av att driva gården och att det fanns risk för att den skulle säljas.

För att ge gården ett lyft började man även söka pengar för en tillgänglighetsanpassning. Första ansökan fick nobben, men förra året gick ansökan igenom och Protest fick 2,3 miljoner av Arvsfonden för att tillgänglighetsanpassa båda fastigheterna.

– Duschar och toaletter ska tillgänglighetsanpassas. I köket kommer vi bryta upp golvet och se till så att vattnet som kommer den vägen även kan användas på vintern.

Under gårdens stora samlingssal finns en sovsal med åtta sängplatser som även den ska tillgänglighetsanpassas och förses med toalett.

”Det kommer att bli en ny altan, och där kommer man att ha jättefin utsikt mot sjön.”

Bo Axelsson

– Stugorna kommer även i framtiden vara lite svårare att nå, men samlingssalen är lättillgänglig och där kommer det också att finnas toaletter och duschar som är tillgänglighetsanpassade.

Samlingssalen kommer även att få en ny altan.

– Där kommer man att ha jättefin utsikt mot sjön, säger Bo Axelsson.

Den första oktober börjar första etappen med renoveringar inne i huset. Till våren kommer även en del markarbeten genomföras så att det blir lättare att ta sig runt på området även för den som behöver ett hjälpmedel för att ta sig fram.

– Vi kommer även att tillgänglighetsanpassa vägen ner till badet och installera en ramp så att man kan bada även om man sitter i rullstol, säger Bo Axelsson.

Mer från Accent