krimyoga

Positiv effekt av ”krimyoga”

En färsk studie om yoga på fängelser visar att yogan har en positiv effekt på de internerades känsloliv, förbättrar uppmärksamhet och impulskontroll. Möjligen kan yogan även underlätta tillfrisknandet från beroendesjukdomar.

Enligt en färsk studie från Kriminalvården har anstalter allt att vinna på att erbjuda interner yoga. Yogan har stora och positiva effekter på de intagnas känsloliv. Den medför ökad impulskontroll, mindre stress, bättre sömn och bättre uppmärksamhet. Mycket tyder också på att yoga kan bidra till ett minskat behov av medicin mot ADHD eller andra neuropsykiatriska diagnoser.

Resultaten tyder även på att yoga bör ha en positiv effekt på tillfrisknandet från beroendesjukdomar. Det är inget som jag specifikt tittat på i min forskning, men det finns annan forskning som visar att yoga kan hjälpa människor att bli drogfria, säger Nóra Kerekes, docent i experimentell psykiatri vid Högskolan Väst.

Nora Kerekes. Foto: Privat.

Yoga inom den svenska kriminalvården har funnits sedan 2008 under namnet krimyoga – och i vissa fall ännu längre. I dag erbjuder ett 30-tal anstalter yoga. Det har alltid varit populärt och varit ett effektivt sätt att få interner att må bättre.

– Efter alla positiva omdömen blev jag nyfiken på om den goda effekten av yoga i kriminalvården kunde befästas vetenskapligt. Jag fick i uppdrag att göra en studie i samarbete med brittiska forskare som studerat yoga på fängelser, säger Nóra Kerekes.

Den svenska studien startade 2013 och avslutades 2015.

Över 200 interner har deltagit i studien på frivillig basis. De blev slumpmässigt indelat i två grupper; en som fick utöva Hatayoga och meditation under tio veckor, och en grupp som utövade annan frivillig fysiskt aktivitet. Alla fick skatta sina känslor, upplevd stress, sömnproblem, aggressivitet i början och i slutet av studien.

– Resultatet var mycket positivt. De som utövat yoga kände sig lugnare och mer rofyllda. De upplevde att de var mindre utåtagerande, stressade och aggressiva. Deras benägenhet till självskadebeteende minskade, liksom antisocialt beteende. De sov bättre och mådde bättre psykiskt totalt sett. Dessutom fick de bättre impulskontroll, vilket var ett oväntat gott resultat.

Enligt Nóra Kerekes påverkas vi biologiskt av yoga. Den speciella yoga-andningen har effekt på det autonoma systemet och skapar en lugn-och-ro effekt. Puls och blodtryck sjunker, och stresshormonhalten i blodet minskar. Även hjärnan påverkas positivt av meditation, enligt forskning.

Den nya studien – som blev klar i höstas – föreslår att yoga ska bidra till att interner bättre kan delta i kriminalvårdens behandlingar. Ökad impulskontroll gör att det blir bättre atmosfär på anstalterna och yoga som en pro-social aktivitet kan även underlätta integrering i samhället efter frigivning.

Mer från Accent