Ryssland

Vodka dödar mest i Ryssland

Vuxna ryssar dör i förtid på grund av för mycket vodka. Mest dricker män som röker.

Anhöriga till 50 000 avlidna ryssar har fått svara på hur mycket alkohol den avlidne brukade dricka. Av svaren drar forskarna slutsatsen att hög alkoholkonsumtion ligger bakom en stor del av dödsfallen.

Trots att sådana uppskattningar sannolikt blir i underkant, så rapporterade familjerna till 11 procent av kvinnorna och 47 procent av männen att de druckit minst en flaska vodka i veckan. Och många rapporterades ha druckit i genomsnitt en flaska om dagen. Det gällde även dem som dött av sjukdomar som inte ansågs ha uppkommit av alkohol.

År 2005 avled sju procent av de brittiska männen i förtid, jämfört med 37 procent av de ryska. Det framgår av en artikel i The Lancet. Dödsfall före 55 års ålder orsakas oftast av vodka. De flesta dör av yttre orsaker, men även av sjukdomar som kan relateras till alkohol. Sedan 2005 har både spritkonsumtionen och den manliga överdödligheten minskat med en tredjedel, men båda är fortfarande höga.

I en annan undersökning intervjuades 200 000 vuxna mellan 1999 och 2008. De följdes sedan fram till 2010.

I undersökningen rapporterade 19 procent av männen och två procent av kvinnorna att de drack en flaska vodka eller mer i veckan. Resultaten visar att hög konsumtion av vodka är vanligare bland arbetare och personer med låg utbildning, men att sambandet är ännu starkare med rökning. Hög konsumtion av vodka är ovanligt bland kvinnor och bland män som inte röker.

Enligt forskarna bekräftar även denna undersökning att vodka är den främsta orsaken till för tidig död bland vuxna ryssar.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer