Forskning

Värdefull kunskap riskerar försvinna

De senaste åtta åren har mer än 25 bibliotek och databaser, specialiserade på alkohol och andra droger, lagts ned i världen. Medlemmar av nätverket för bibliotekarier och informationsspecialister på drogområdet (SALIS) varnar för att värdefull expertkunskap kan försvinna för alltid.

I ett upprop i gårdagens nummer av tidskriften Addiction beskriver representanter för SALIS hotet mot biblioteken och kunskapsdatabaserna. Redan 2004 drog den amerikanska organisationen National Institute for Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) in anslagen till den mest omfattande alkoholforskningsdatabasen i världen, ETOH. Två år senare stängde amerikanska National Institute on Drug Abuse (NIDA) sitt bibliotek som innehöll en värdefull samling från 1930-talet och framåt.

SALIS fruktar att viktig kunskapsdokumentation kan försvinna för alltid, särskilt så kallad ”grå” litteratur, det vill säga opublicerade rapporter och uppsatser, arbets- och myndighetsdokument som kan innehålla betydelsefull information.

Claes Olsson, chef för CANs, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, bibliotek, bekräftar att nedskärningar sker även i Europa och att det finns en oro i SALIS europeiska motsvarighet, ELISAD (European Association of Libraries and Information Services on Addiction).

− Trimbosinstitutet i Nederländerna har lagt ned sitt fysiska bibliotek, liksom Socialstyrelsen här i Sverige. Många organisationer och institutioner anställer istället dokumentalister som söker information, men då förlitar man sig på att andra har kvar sina samlingar, säger han till Accent.

CANs bibliotek är inte hotat i nuläget.

− Vi har så lång historia att man nog tänker sig för en extra gång innan man lägger ner det här biblioteket, men vårt anslag är detsamma år från år, så i praktiken innebär det en nedskärning. För att få pengarna att räcka till har vi fått säga upp prenumerationer på flera forskningstidskrifter, säger Claes Olsson.

SALIS hoppas att bibliotekarier, forskare och andra intressenter ska samarbeta för att upprätthålla biblioteksservicen och bevara samlingarna. De vädjar till regeringar och andra bidragsgivare att tänka sig för innan man skär ner på kunskapsdokumentationen. De hoppas också att biblioteken ska få medel för att digitalisera och skapa digitala arkiv för att möta hotet.

Eva Ekeroth

Fotnot: SALIS (Substance Abuse Librarians & Information Specialists) är en sammanslutning av personer och organisationer med särskilt intresse för att utbyta och sprida information om alkohol, tobak och andra droger. Medlemmarna kommer främst från USA, Canada, Australien och Israel.

ELISAD (European Association of Libraries and Information Services on Addiction) är den europeiska motsvarigheten.

Mer från Accent