Forskning

Välbärgade äldre dricker skadligt

Högutbildade och hälsosamma personer över 50 löper större risk att drabbas av skadlig alkoholkonsumtion än mindre välbärgade äldre. Det visar en ny brittisk studie.

Studien (English Longitude Study of Ageing) bygger på svar från 9000 äldre britter, både kvinnor och män, som fått besvara på en rad frågor om åldrande, bland annat alkoholkonsumtion. Svaren visade att god hälsa och högutbildning bidrog till en ökad risk för skadligt drickande.

Våra resultat tyder på att skadlig alkoholkonsumtion senare i livet är vanligare bland människor som uppvisar en livsstil som förknippas med lyx, skriver forskaren Jose Iparraguirre enligt den brittiska tidningen The Guardian.

Även svenska, välsituerade äldre löper samma risk att findricka sig till ett beroende – och på sikt försämrad hälsa. Det menar Sven Andréasson, läkare på alkoholkliniken Riddargatan 1 i Stockholm.

– I takt med att det blir allt mer accepterat med alkohol i vardagen ökar riskerna för skadlig alkoholkonsumtion. Det bjuds på vin mitt i veckan till maten och många yngre pensionärer har både tid och pengar. De behöver inte tänka på att avstå alkohol för att de ska upp och jobba till exempel. Många är aktiva i kulturlivet och reser mycket, vilket också ger fler tillfällen att dricka, säger Sven Andréasson.

Den yttersta konsekvensen av en skadlig alkoholkonsumtion bland äldre är – förutom hälsorisker och krämpor – att de dricker sig till ett beroende.

– Vi ser många välordnade pensionärer på Riddargatan 1 och det är en stor och växande grupp, konstaterar Sven Andréasson.

Mer från Accent