Forskning

Vaccin mot drogberoende gäckar forskarna

Forskare har i årtionden försökt ta fram vaccin mot olika typer av drogberoenden. Men trots många framgångar i labbet och i djurförsök så är ett vaccin för människor fortfarande utom räckhåll.

Vaccin används sedan länge för att skydda mot olika sjukdomar, och det finns gott hopp om att det i framtiden även ska gå att vaccinera sig mot olika typer av drogberoenden, skriver New York Times. Trots många års forskning har dock inget vaccin ännu släppts.

– Det stora problemet som plågar de här vaccinerna just nu är svårigheten att förutse hur pass bra de kommer att fungera på människor, säger Kim D. Janda, professor på forskningsinstitutet Scripps till New York Times.

I juli i år väckte hans labb stor uppmärksamhet när det meddelade att det hade tagit fram ett vaccin som gör att råttor inte känner av effekten av heroin, men trots framgångar som den här är Kim D. Janda inte säker på att han kommer att lyckas ta fram ett vaccin för människor under de närmsta tio åren.

Andra forskare är mer optimistiska, men ett problem för samtliga är att det är svårt att få läkemedelsföretagen att gå in med finansiering. Orsaken tros vara att det inte finns så mycket pengar att tjäna på sprutor som ges en gång i halvåret och att det inte lockar företagen att associera sitt varumärke med drogmissbrukare.

Ett vaccin mot drogberoende skulle fungera genom att trigga immunsystemet att producera antikroppar som skulle oskadliggöra det narkotiska preparatet innan det fick fäste i kroppen eller hjärnan, precis så som vaccin mot sjukdomar fungerar.

Immunsystemet triggas genom att små mängder av den främmande substansen förs in i blodet. Svårigheten är att molekyler av kokain, nikotin, metaamfetamin och många andra droger är väldigt små, mycket mindre än sjukdomsmolekyler. Det här innebär att immunsystemet ignorerar dem, och för att komma runt det problemet fäster forskarna drogmolekylen på en större protein som fungerar som plattform. De här molekylerna blandas sedan med en kemisk cocktail som drar till sig immunsystemets uppmärksamhet och lurar det att producera antikroppar mot en substans som i vanliga fall skulle gå obemärkt förbi.

Den här metoden går dock inte att använda för att göra vaccin mot alkohol- och marijuanamissbruk. När det gäller alkohol är etanolmolekylerna för mikroskopiskt små för att det ska fungera att fästa dem vid ett större protein, och när det gäller marijuana så gömmer sig den del av drogen som ger upphov till ruset för väl i kroppen.

Jenny Stadigs

Mer från Accent