IOGT-NTO

Unik alkoholforskning

I dagarna tre samlas några av världens ledande alkoholforskare på Wendelsbergs folkhögskola. De diskuterar, debatterar, resonerar och skriver. Resultatet ska bli en ny rapport åt IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.

Några av världens främsta alkoholforskare är samlade på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke. De arbetar med IOGT-NTO:s och Svenska Läkaresällskapets nya rapport i serien ”Alkoholen och samhället”. Forskarna är Harold Holder, USA, Tim Naimi, USA, Frida Langert, Sverige, Tim Stockwell, Canada, Tanya Chikritzh, Australien och Sven Andréasson, Sverige.

Årets rapport kommer att ta upp konsekvenser av lågdoskonsumtion av alkohol. Ett betydligt mer kontroversiellt ämne än förra årets tema som var ungdomar och unga vuxna.

– Ja, det är ett tufft och komplext forskningsområde. Jag har personligen upprörts över hur vissa uttolkare har använt forskningsresultat. Läkare rekommenderar till och med folk att dricka, men man kan inte bota sjukdomar med alkohol. Det är att dra mer långtgående slutsatser än forskningen visar, säger Harold Holder, tidigare chef för Prevention Research Center i USA, numera pensionär och den som är ordförande för forskargruppen.

Han är upprörd över att så många så snabbt tar till sig forskning som visar på alkoholens positiva effekter.

– Det är motsägelsefullt att man inte ställer samma krav på den forskningen som på annan forskning. I vanliga fall krävs uppföljningsstudier som bekräftar resultaten, men här tar man snabbt till sig resultaten och går ut med rekommendationer till folk, säger Harold Holder.

Han efterlyser lite mer ifrågasättande.

– Vi vill gärna vara skeptiska och önskar att andra är det också, säger Harold Holder och tillägger att ju snabbare det kommer uppföljningsstudier desto bättre.

Svenska Läkaresällskapets representant i projektet, Jonas Sjögren, gläds åt valet av tema.

– ­Förra årets tema var viktigt, men årets tema kan komma att få större praktisk betydelse. Det är alltför stort fokus på riskgränser för alkoholkonsumtion, men problem kan uppkomma vid både lägre och högre doser. Det är individuellt. Därför måste vi tala om alla nivåer, säger han och efterlyser särskilt alkoholens effekt på blodtrycket.

Årets temat har forskarna valt från en lista med förslag från IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.

– Vi måste tycka att ämnet är intressant annars är det svårt att engagera sig. Sedan tar vi också hänsyn till hur relevant det är för våra uppdragsgivare och för Skandinavien, säger Tim Naimi, Boston, som bland annat forskar på hur politiska åtgärder påverkar alkoholkonsumtionen.

– På årets tema finns mycket ny forskning. Dessutom kan rapporten få betydelse för praktiker och politiker och för folks syn på alkohol, säger Harold Holder.

I ett tacktal till forskarna berättar IOGT-NTO:s ordförande Anna Carlstedt för forskarna hur IOGT-NTO kom till Sverige och om organisationens nuvarande arbete. Hon betonar hur betydelsefull forskarnas insats är för IOGT-NTO.

– I vårt politiska arbete försöker vi påverka riktningen på alkoholpolitiken. Både för att resultatet ska bli bra och för vår trovärdighets skull är det otroligt viktigt att vi lutar oss på forskning. Därför är det så fantastiskt att ni gör det här för oss, att ni tar av er tid och reser från alla världens hörn för att samlas här på Wendelsberg, säger hon och hoppas att folkhögskolans vackra lokaler och fina omgivningar ska bidra till arbetet.

Harold Holder säger att det även för forskarna är ett unikt samarbete.

– För oss är det ett sällsynt tillfälle att få sitta tillsammans och diskutera och resonera med varandra och att få kontakt med samhället utanför forskarvärlden. Det här är inget vi brukar göra. Visserligen händer det ofta att intressegrupper försöker få oss att genomföra projekt i en viss riktning, men vi tackar alltid nej. Våra resultat är inte till salu, säger han.

Mer från Accent