Alkohol

Ungdomar i rika områden dricker mest

Bland ungdomar i Stockholm har alkoholkonsumtionen generellt minskat de senaste åren. Men regionens mer välbärgade kommuner sticker ut i den statistik som presenteras av Stockholmsenkäten.

Nästan varannan tillfrågad ungdom i årskurs två på gymnasiet i Danderyd dricker motsvarande en hel flaska vin vid ett tillfälle i månaden. Något som i undersökningen räknas som storkonsumtion. I Lidingö dricker 40 procent av ungdomarna en gång i månaden och i kommuner som Täby, Österåker och Nacka står främst pojkarna ut i alkoholstatistiken.

Generellt i Stockholm uppger tre av tio ungdomar i enkäten att de storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden, vilket motsvarar en halvering sen 2002. I Järfälla har andelen ungdomar som helt avstår från alkohol i årskurs två på gymnasiet ökat från 14 till 33 procent sedan 2008. Även mängden alkohol som konsumeras av unga har halverats under denna period.

Även narkotikaanvändandet står ut i de rikare kommunerna i Stockholm enligt enkäten. Danderyd hamnar i toppen av statistiken, fyra av tio pojkar säger i undersökningen att de använt narkotika någon gång. Bland tjejerna är samma siffra tre av tio. Lidingö, Nacka och Täby återfinns återigen i toppen av statistiken. Den vanligaste narkotikatypen att ha provat är cannabis.

Stockholmsenkäten är en elevundersökning som gjorts bland ungdomar som går årskurs nio samt andra året på gymnasiet i 22 av Stockholms 26 kommuner. Enkäten görs vartannat år och besvaras av drygt 10 000 ungdomar

Mer från Accent