Ungdomar

Ungas hjärnor skadas av alkohol

Alkohol står för fyra procent av världens samlade sjukvårdsbörda, och berusningsdrickande är en faktor som påverkar. Ungas omogna hjärnor förefaller mer utsatta även om området fortfarande är outforskat.

En ny översiktsartikel i tidskriften Cortex pekar särskilt på hjärnskadorna som kan uppstå hos unga med försämrad intellektuell funktion, försämrat omdöme och försämrad emotionell mognad.

Artikelförfattarna hoppas kunna besvara frågan om unga som missbrukar alkohol är desamma som senare i livet utvecklar alkoholrelaterade hjärnskador.

De australiensiska forskare som står bakom artikeln konstaterar att ungdomar i allmänhet dricker mer sällan än äldre, men att berusningsdrickande är vanligare bland unga. Det gör dem också mer utsatta för akuta skadeverkningar av alkohol.

Forskarna påpekar att perioden upp till 25 år är känslig för hjärnans utveckling. Särskilt de främre delarna av hjärnan mognar senare vilket gör unga individer mer benägna till riskfyllda och impulsiva handlingar. Det kan göra dem mer sårbara för alkoholmissbruk.

Mycket alkohol kan försena hjärnans mognad. Studier har visat förändringar i hjärnan på unga storkonsumenter som liknar dem man kan se hos kroniska alkoholister. Det är dock inte fastställt om skillnaderna uppkommit av alkoholen eller om de fanns där tidigare.

Författarnas slutsats är att åtgärder måste sättas in för att skjuta upp alkoholdebuten. De betonar vikten av att ingripa tidigt genom att identifiera tecken på riskbeteende.

Även om forskarna inte till fullo besvarade frågan anser de sig ha fått tillräckliga bevis för att kunna säga att unga som dricker mycket löper risk att få funktionella och strukturella skador på hjärnan.

De påpekar också att forskningen är i sin linda och att mer forskning på hur den växande hjärnan påverkas av alkohol behövs.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer