Forskning

Unga som börjar dricka alkohol tidigt riskerar att dö i förtid

Ungdomar som super sig fulla innan de fyllt 15 år löper nästan dubbelt så stor risk att dö i förtid, visar en ny amerikansk studie.

– Även om orsakerna förblir osäkra och framtida studier är nödvändiga, så antyder den här studien att tidig berusning är en stark indikator på för tidig dödlighet, säger Hui Hu, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Det är forskare vid University of Florida som undersökt vilka samband som finns mellan tidig alkoholdebut och för tidig död.

I en undersökning från 1980-talet hade drygt 15 000 personer svarat på om och i så fall när de började dricka alkohol. Forskarna har sedan jämfört svaren från 1980-talet med antalet i urvalsgruppen som dött fram till och med slutet av 2007 (vilket var drygt 7 000 personer).

Resultaten visade att de som druckit sig berusade innan de fyllt 15 år löpte 47 procent större risk att dö i förtid jämfört med de som uppgav i undersökningen att de aldrig blivit fulla. Även jämfört med de som druckit sig fulla, men som började dricka alkohol vid 15 års ålder eller senare, var dödligheten högre (23 procent).

Mer från Accent