Alkohol

Unga kvinnors alkoholvanor kartläggs

Unga kvinnor drabbas allt oftare av stressrelaterade besvär. Nu ska forskare vid Sahlgrenska akademin kartlägga om det även påverkar deras alkoholkonsumtion.

Totalt kommer 1 200 kvinnor mellan 20 och 48 år att intervjuas om sina alkoholvanor och faktorer som kan påverka eller påverkas av alkoholvanorna, som psykisk hälsa, arbetssituation, stress, prestationskrav och familjesituation.

Undersökningen ingår i studien Women and Alcohol in Gothenburg som startade redan i slutet av 80-talet.

De yngsta kvinnorna i årets studie är nya, medan de äldre har deltagit i studien tidigare.

− Tidigare har vi mest tittat på tidiga bakgrundsfaktorer och andra riskfaktorer för alkohol. Nu ställer vi fler specifika frågor om stress och arbetslivet. Vi har också tagit med frågor om hur nöjda de är med sina kroppar och om prestationsbaserad självkänsla, säger Gunnel Hensing, professor i socialmedicin och ansvarig för projektet.

Förutom att jämföra olika åldersgrupper med varandra kommer forskarna också att titta på hur 20-25-åringar svarade 1990, 1995, 2000 och jämföra det med hur tjugoåringarna svarar 2013.

− Vi kommer också att titta på hur alkoholvanor påverkar andra faktorer, som upplevd stress och psykisk hälsa. Tidigare har vi bara tittat på hur sådana faktorer påverkar alkoholkonsumtionen, men vi har en teori om att alkoholvanorna i sig också kan orsaka stress och psykisk ohälsa, säger Gunnel Hensing till Accent.

De kvinnor som deltagit tidigare är födda 1965, 1970, 1977 och 1980. De nya är födda 1993.

− Vi började undersöknignen med de äldsta i februari. Dem är vi snart klara med. Nu kommer turen till de nya. Eftersom de inte deltagit tidigare börjar vi med en screeningenkät, så de kommer att ta lite längre tid, säger Gunnel Hensing.

Hon tror dock att de första resultaten kan komma i höst.

När WAG-studien inleddes i mitten på 1980-talet var kunskapen om kvinnors hälsa och alkoholkonsumtion dålig. WAG-studien har bland annat visat att kvinnor som i låg grad anser sig vara tävlingsinriktade, dominanta och ha en stark vilja har en större risk för att utveckla ett alkoholmissbruk.

Göteborgsforskarna har också visat att kvinnor ofta lyckas ta sig ur sitt alkoholmissbruk utan att ta kontakt med vården.

Mer från Accent