Forskning

Unga hjärnor sårbara för beroende

Skillnader i hjärnan kan avgöra om unga riskerar att utveckla ett missbruk, visar ny forskning.

De flesta människor fattar impulsiva beslut då och då. Men personer som har substans- och beteendemissbruk uppvisar ofta en mycket högre grad av impulsivitet. Nu visar en färsk studie att den impulsiviteten kan bero på avsaknaden av ett visst ämne i hjärnan.

Studien, ledd av ett internationellt team från University of Cambridge och Aarhus Universitet i Danmark, visade en stark koppling mellan ökad impulsivitet hos unga och förändringar i deras nervceller i skalhjärnan, den region i hjärnan som har mycket att göra med beroendeframkallande sjukdomar.

I studien utförde 99 unga vuxna mellan 16 och 26 år en datorbaserad mätning av deras impulsivitet. Forskarna skannade även volontärernas hjärnor vilket visade deras halt av myelin – det proteinrika skikt kring nervtrådarna som är avgörande för snabb nervledning i hjärnan.

Testerna pekade på att de som hade en högre grad av impulsivitet, hade lägre nivåer av myelin i skalhjärnan. Hjärnans myelin kan därmed styra ökad impulsivitet, och avgöra om du har anlag för psykiska problem.

– Som bland annat substans- och beteendemissbruk, ätstörningar och ADHD, säger Camilla Nord, som lett studien på Cambridge, i ett pressmeddelande.

Impulsivitet kan därmed vara en så kallad biomarkör, det vill säga: mätbara biologiska parametrar som indikerar att människor riskerar att utveckla vissa psykiatriska och neurologiska störningar.

I framtiden hoppas man att upptäckten kan underlätta att förutsäga om en person riskerar att utveckla ett missbruksproblem. Forskarna säger dock att det skulle kräva ytterligare tester.

Mer från Accent