Ungdomar

Undersökning ska följa unga nykterister in i vuxenlivet

CAN ska undersöka om den låga alkoholkonsumtionen hos unga håller i sig till vuxen ålder.

Under våren kommer 10 000 unga att få fylla i en enkät som sedan kommer att följas upp ungefär vartannat år. Ungdomarna går i nian vid första undersökningstillfället och kommer att vara 35–40 år när den sista datainsamlingen görs.

– Jag hoppas att vi kommer att få massor av information. Vår huvudsakliga frågeställning är betydelsen av att växa upp idag när unga dricker mycket mindre än tidigare och många inte dricker alls, säger Jonas Raninen, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, och den som leder studien.

Forskarnas hypotes är att ungdomarna kommer att dricka mindre även när de blir äldre.

– Vi har sett i andra studier att det har långtidseffekter. Det finns en uppsjö av studier som visar på debutålderns betydelse, så den rimliga slutsatsen är att det bör påverka. Å andra sidan finns det en finsk studie som visar att de kommer ifatt i vuxen ålder. Så det blir spännande att se, säger han.

De elever som ingår i den nya studien kommer inte att delta i CAN:s vanliga drogvaneundersökning.

– Nej, vi har bett Statistiska centralbyrån göra ett urval som inte sammanfaller med skolundersökningens, säger han.

Redan i höst är tanken att de första resultaten ska publiceras.

– Vi har nya frågeställningar om till exempel föräldra- och kamratrelationer och skolresultat och kommer att kunna redovisa hur de som dricker skiljer sig från de som inte gör det, säger Jonas Raninen.

Undersökningen går under namnet Futura01. Den första datainsamlingen genomförs med stöd av Forum Ansvar.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

Din e-post

»

Mer från Accent