Ungas drogvanor

Trenden håller i sig: Unga dricker mindre

Unga dricker allt mindre alkohol. Det visar färska siffror från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. När det gäller narkotika kan däremot en tendens till ökning skönjas bland pojkar i gymnasiet.

– För pojkar i gymnasiet finns en tendens, 2–4 procent, till ökad narkotikaanvändning, säger Siri Thor, utredare på CAN.

Undersökningen visar att 17 procent av pojkarna som går gymnasiet någon gång använt narkotika. På frågan om de använt narkotika de senaste 30 dagarna svarar 6 procent ja.

– I övrigt ligger narkotikaanvändandet på 5 procent, och har pendlat mellan 5 och 10 procent de senaste åren, där syns ingen tendens.

CAN, som mätt ungas drogvanor i årskurs nio sedan 1971 och i andra året på gymnasiet sedan 2004, kan visa på en stadigt sjunkande alkoholkonsumtion genom åren. Årets undersökning visar att fyra av tio elever i nian, och tre av fyra i tvåan på gymnasiet, har druckit alkohol det senaste året. Trenden går mot att de som dricker alkohol dricker mindre mängder, och att allt färre alkoholdebuterat (varit berusade) vid 13 års ålder eller tidigare.

– Alkoholkonsumtionen visar på en tydlig nedgång i alla data och andra undersökningar vi jämför med och validerar mot, så våra siffror håller hög kvalitet, säger Håkan Leifman, direktör för CAN, som tycker att ungdomarna är värda en applåd.

Fler än sju av tio elever, 75 procent, svarar också att risken att ta skada om man berusar sig eller använder cannabis varje helg är ”måttlig till stor”.

– Det visar att preventionsprogrammen har gått in i de ungas medvetande. Att de har förstått att regelbundet användande är förknippat med skada, säger Siri Thor.

Att alkoholkonsumtionen bland unga sjunker menar hon beror på flera faktorer:

– Det förebyggande arbetet spelar definitivt roll, sedan ser vi en hälsotrend bland unga i hela västvärlden som påverkar. Unga har också helt nya sätt att träffa vänner på, de behöver inte gå ut och röka eller dricka för att träffa folk, säger hon.

Håkan Leifman betonar vikten av fortsatta satsningar på prevention.

– Det är väldigt viktigt att vi upprätthåller en hög nivå på det förebyggande arbetet, och inte drar ner resurserna. Vi vill ha noll procent som dricker alkohol eller använder narkotika så klart, säger han.

Eric Tegnander, ordförandei i UNF, Ungdomens nykterhetsförbund, ger följande kommentar till att alkoholkonsumtionen bland ungdomar fortsätter sjunka.

– Det är naturligtvis väldigt roligt. Unga i dag är helt enkelt inte lika intresserade av att dricka sprit. Ändå möter vi fortfarande väldigt många vuxna som behandlar 15-åringar som att de dricker alkohol. Det ser vi som väldigt kontraproduktivt.

Fotnot: Undersökningen genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. Antalet analyserade formulär 2016 uppgick till 4 805 i årskurs 9 och till 4 059 i gymnasiets år 2. Rapporten finns att ladda ned på CAN:s webbsida.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer