Alkohol

Trauma leder inte till att man dricker mer

De som varit utsatta för en traumatisk händelse dricker varken mer eller mindre än andra. Det visas i en undersökning som norska Nationellt kunskapscenter om våld och traumatisk stress låtit göra.

Forskarna Astri Nordløkken, Hilde Pape, Tore Wentzel-Larsen, och Trond Heir har studerat alkoholvanorna hos 899 norrmän över 18 år som befann sig i området som drabbades av tsunamikatastrofen 2004.

De fick också frågan om deras alkoholkonsumtion ändrats efter katastrofen.

– Vi fann att hög exponering för traumatiska händelser har samband med både upplevd ökad och minskad konsumtion. Tidigare studier har visat samband med ökad alkoolkonsumtion. Vi frågade både om ökad och minskad liksom om hur stor konsumtion de hade när de deltog i undersökningen, säger Astri Nordløkken.

Trots att de tillfrågade upplevde att de förändrat sin konsumtion drack de varken mer eller mindre än kontrollgruppen.

Forskarna spekulerar därför i om det kan vara så att de som varit med om en traumatisk händelse upplever att ”allt” ändrat sig, och därför tror att även alkoholkonsumtionen ändrat sig, även om de dricker ungefär som före katastrofen.

Att mäta ändringar i konsumtionen är komplicerat poängterar forskarna, men säger att resultaten ändå visar att man inte kan ta för givet att ett trauma medför risk för senare alkoholmissbruk.

– Konsekvensen är nog först och främst att man  bör vara försiktig med att dra slutsatser baserade på självskattade förändringar i alkoholbruk. Man  kan  ju också säga att våra resultat kan antyda att en traumatisk exponering i sig själv inte nödvändigtvis har samband  med  senare hög alkoholkonsumtion, oberoende av andra faktorer, säger Astri Nordløkken.

Artikeln är publicerad i BMC Public Health.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer