Ungdomar

Tonåringar som börjar dricka alkohol tidigt spelar Minecraft sämre

Tonåringar som börjat dricka alkohol tidigt blir sämre på det populära datorspelet Minecraft.

För att studera hur alkohol påverkar den unga hjärnan lät två studenter, vid McMaster University i Ontario i Kanada, andra studenter spela ett spel där de var tvungna att minnas var föremål fanns i dataspelet Minecraft. Det går att läsa på universitetet nyhetssida.

Resultatet visade att studenter som börjat dricka tidigt hade svårare att minnas var de kunde finna föremål än de som börjat dricka alkohol senare eller inte alls.

– Frontalloben och hippocampus fortsätter att utvecklas tills vi är en bit över 20 och är därför mer känsliga för påverkan av alkohol och annat, säger Amentha Rajagobal, en av studenterna bakom studien.

Effekterna av sådana skador leder inte bara till att man blir sämre på dataspel, hela förmågan att bilda minnen i hjärnan påverkas.

– Det mest skrämmande är inte skadorna i sig utan hur tidigt de kommer. De här resultaten skulle jag förvänta mig finna hos en 50-årig alkoholist, inte hos 19-åriga studenter, säger Amentha Rajagobal.

Mer från Accent