Forskning

Svenska forskare har upptäckt alkogen

Forskare i Göteborg har upptäckt att en speciell genvariant är överrepresenterad hos personer med svårt alkoholberoende. Personer med den här genvarianten löper dessutom en tio gånger så hög risk att dö i förtid jämfört med normalbefolkningen om de missbrukar alkohol.

Det var när forskarna undersökte genen för dopamin D2-receptorn som de fann att en speciell variant av genen är förknippad med en rad negativa konsekvenser. Personer med den speciella genvarianten verkar även vara mer benägna att återfalla i alkoholberoende än personer utan genvarianten.

Forskarna anser att det nu är viktigt att det utvecklas metoder för att identifiera alkoholberoende personer som bär på den här genvarianten eftersom konsekvenserna kan vara så allvarliga.

Upptäckten har gjorts inom ramarna för projektet Göteborg Alcohol Research Project på Göteborgs universitet.

Jenny Stadigs

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer