Sexualitet

”Sexualitet efter missbruk måste göras pratbart”

Det är dags att i behandling och forskning lyfta frågan hur sex kan bli en positiv del av livet för kvinnor som lämnat ett missbruk. Det säger forskaren Anette Skårner.

I en färsk studie, som gjorts vid Göteborgs universitet i samarbete med professorer vid Malmö högskola, intervjuas 16 kvinnor, som lämnat ett amfetamin- eller heroinmissbruk, om sin sexualitet.

– Kvinnorna i vår studie var osäkra på vilka spelregler som gäller som drogfri och hade en rädsla att göra fel. Många har sexövergrepp eller prostitution med i bagaget och droger har varit sättet de har hanterat sin sexualitet på. Ämnet behöver göras pratbart, säger Anette Skårner, missbruksforskare och docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Kvinnorna i studien uttrycker längtan efter en fungerande tvåsamhet, men känner osäkerhet kopplat till utseendet och den egna kroppen som oattraktiv. För att hantera detta används olika strategier.

– Antingen väljer de ett liv utan partner, eller så lever de tillsammans med någon med liknande bakgrund och som har en förståelse. Då finns en gemensam förhandling om att tona ner sexualiteten, säger Anette Skårner.

I de fall sexualitet tagits upp i olika behandlingsprogram har det, enligt kvinnorna i studien, handlat om att titta i backspegeln och lyfta de negativa konsekvenserna.

– Detta är en viktig fråga för missbruksvården att ta tag i, och det behövs också mer forskning kring sexualitetens plats inom olika behandlingsprogram, säger Anette Skårner, som menar att det är dags att ta upp hur sexualitet kan bli en positiv del av livet.

Fotnot: Studien heter Better safe than sorry: Women’s stories of sex and intimate relationships on the path out of drug abuse, och är en del av forskningsprojektet Sexualitet, parrelationer och rusmedelsanvändning i samband med exitprocessen från narkotikamissbruk.

Mer från Accent