Forskning

Studie: Privatiserad spritförsäljning leder till ökad alkodödlighet

En ny studie visar att privatiseringen av alkoholmarknaden i en av Kanadas provinser har lett till en kraftig ökning av antalet alkoholrelaterade dödsfall. För varje extra privat spritbutik per 1 000 invånare ökade dödligheten med hela 27,5 procent.

Mellan år 2003 och 2008 ökade antalet privata spritbutiker i den kanadensiska provinsen British Columbia med 40,3 procent, till 977 stycken. Under samma period minskade de statliga butikerna med 10,4 procent, till 199 stycken.

En studie gjord vid kanadensiska University of Victoria i samarbete med ett amerikanskt forskningscenter visar nu att privatiseringen har fått ödesdigra konsekvenser, enligt ett pressmeddelande.

I studien undersöktes 20 typer av alkoholrelaterade dödsorsaker – bland annat stroke, cancer, leversjukdom, skador och självmord – i British Columbia under den period då den snabba ökningen av privata spritbutiker skedde.

Forskarna fann att de områden som hade fler privata än statliga spritbutiker hade en betydligt högre grad av alkoholrelaterade dödsfall bland sina invånare. För varje extra privat spritbutik per 1 000 invånare ökade dödligheten med hela 27,5 procent.

Orsaken är att privata spritbutiker är överlägsna när det gäller att maximera försäljningen och konsumtionen av alkohol, enligt Tim Stockwell, som har lett studien. De privata spritbutikerna säljer även oftare alkohol till underåriga eller påverkade kunder än vad de statliga butikerna gör.

Studiens resultat stöds även annan forskning, som dessutom visar att en viss statlig kontroll över alkoholmarknaden inte bara minskar de alkoholrelaterade skadorna utan även ökar de statliga intäkterna.

Jenny Stadigs

Mer från Accent