Forskning

Missbruksvården effektivare än väntat

70 procent av de tunga missbrukarna hade inte längre något tungt alkohol- eller narkotikamissbruk efter fem år i missbruksvården, enligt en ny uppföljningsstudie. Siffrorna ger en mer optimistisk bild än väntat.

Studien är en femårsuppföljning av nästan 500 personer som kom till Stockholms läns missbruksvård i början av 2000-talet, och har genomförts av Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, Sorad, vid Stockholms universitet.

– Den här uppföljningsstudien visar att fler än vi tidigare trott tar sig ur ett tungt missbruk, säger Kerstin Stenius, huvudförfattare till studien och gästprofessor på Sorad, i en kommentar.

Försörjnings-, arbets- och bostadssituationen hade även förbättrats för många av dem som deltog i studien. Dessutom hade bara 8 procent av dem som inte hade ett tungt missbruk vid studiens början utvecklat det fem år senare.

Den vård som får bäst betyg av missbrukarna är samtalsterapi, medan medicinsk vård som behandling med subutex och antabus får lägre betyg.

Jenny Stadigs

Mer från Accent