Forskning

Studie: Kinesisk kultur uppmuntrar till fylla i medelåldern

En stor studie visar att intensivt drickande och fylla är mycket vanligt i Kina, bland framför allt medelålders män. Orsaken är landets unika dryckeskultur, anser forskarna.

Olika studier runt om i världen har visat att alkoholkonsumtionen brukar nå sin toppnivå i 20-årsåldern. Men i Kina ser det inte ut så. Kineserna dricker allt mer och allt oftare ju äldre de blir, och ordentliga fyllor är vanligast bland män som är medelålders eller äldre. Det visar en ny studie med nära 50 000 deltagare runt om i Kina.

Enligt Yichong Li, huvudförfattare till studien, beror det ovanliga dryckesmönstret på Kinas kultur. Unga kineser förväntas koncentrera sig på sin utbildning och undvika alkohol, medan äldre personer – framför allt män – uppmuntras att dricka för att förstärka vänskaps- eller affärsrelationer, skriver den vetenskapliga tidskriften Addiction.

I den kinesiska dryckeskulturen är det även vanligt med olika dryckeslekar och andra aktiviteter som uppmuntrar till omåttligt drickande.

För att minska alkoholkonsumtionen i Kina rekommenderar Yichong Li minskad alkoholreklam, ökad alkoholskatt och begränsad tillgänglighet. Men viktigast av allt är att försöka ändra på folks attityder till alkohol genom att informera nuvarande och kommande generationer om hälsosamma dryckesvanor, anser han.

Jenny Stadigs

Mer från Accent