Forskning

Studie: Immunsystemet delaktigt i hur alkohol påverkar beteendet

Forskning visar att immunsystemet är delaktigt i hur beteendet påverkas hos den som dricker alkohol. Den här kunskapen skulle kunna användas till att ta fram nya behandlingsmetoder mot alkoholism och för att identifiera personer som löper speciellt stor risk att drabbas av hjärnskador vid långvarigt drickande.

Forskare vid University of Adelaide har undersökt vad som händer om en speciell del av immunsystemet i hjärnan hos möss blockeras. Resultatet blev att effekten av alkohol reduceras, och forskarna tror att det här gäller även för människor.

Orsaken är att alkohol leder till snabba förändringar i immunsystemet i hjärnan hos både möss och människor. Det här immunsvaret ligger bakom vissa av de välkända beteendeförändringar som uppstår vid alkoholintag, exempelvis att det blir svårare att gå och prata.

Studien publicerades i det senaste numret av British Journal of Pharmacology.

Jenny Stadigs

Mer från Accent