Skolelever

Stressade unga använder mer droger

I en ny rapport visar CAN att skolelever med psykosomatiska symptom använder alkohol, narkotika och tobak i större utsträckning än andra. Främst är det flickor som drabbas.

Var femte skolelev i nian eller andra året på gymnasiet uppger att de känner sig stressade i stor sett varje dag. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings, CAN, nya rapport, När huvudet bultar och magen värker, är det särskilt cigarettrökning och narkotikaerfarenhet som ökar. Med det följer ökade psykosomatiska besvär, även om samma mönster också gäller för snusning och alkoholkonsumtion. Ju fler symptom desto tydligare resultat.

– Jag blev väl inte förvånad egentligen, men överraskad över att sambandet var så starkt, och att det gällde såväl killar som tjejer, liksom att ökad användning så tydligt hängde ihop med ökad andel besvär, säger Siri Thor, utredare på CAN.

Elever med psykosomatiska besvär trivs också sämre i skolan, skolkar oftare, och är mer missnöjda med sig själva, sin hälsa och sin familjs ekonomiska situation.

Om det är skolan som stressar eleverna så att de börjar använda droger, eller om de som använder droger blir mer stressade ger inte CAN:s undersökning svar på.

– Vi vet inte vad som kom först, eller om båda sakerna orsakas av något helt annat. Jag tycker ändå att det är viktigt att uppmärksamma att psykosomatiska besvär och droganvändning hänger ihop, säger Siri Thor.

Sedan 1970 frågar CAN skolelever om deras drogvanor. I år fick de även svara på om de, under de senaste sex månaderna, haft några psykosomatiska besvär, som huvudvärk, ont i magen eller svårt att somna, eller om de känt sig stressade, nedstämda eller hade sovit dåligt.

– Vi har sett andra rapporter som visar att psykosomatiska besvär har ökat bland unga. Därför ville vi titta om vi kunde se något samband med användning av alkohol, narkotika och tobak, säger hon.

Även om stress är vad flest lider av så uppgav omkring var tionde att de varit nedstämda, haft svårt att somna eller sovit dåligt på natten. Främst är det flickor som drabbas. Enligt det index som CAN använt över psykosomatiska symptom låg flickornas genomsnittsvärde 74 procent högre än pojkarnas. Omvänt rapporterade 84 procent av pojkarna att de inte haft några psykosomatiska besvär de senaste sex månaderna, jämfört med endast 12 procent av flickorna.

Om de psykosomatiska besvären ökar och sådana besvär har samband med alkohol, narkotika och tobak, borde vi då förbereda oss på att alkoholkonsumtionen bland unga kommer att öka?

– Det går inte att säga än, men det blir intressant att få veta. Vi får bara vänta och se, säger Siri Thor.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer