Forskning

Stort forskningsanslag och utmärkelse till beroendeforskning

Beroendeforskaren Markus Heilig vid Linköpings universitet utses till Wallenberg Clinical Scholar. Med utmärkelsen följer ett forskningsanslag på 15 miljoner kronor.

Markus Heilig är professor i psykiatri vid Linköpings universitet. Han är en av fem forskare som får utmärkelsen i år och anslagspengarna ska gå till att, i hopp om att utveckla ett läkemedel,  undersöka varför vissa människor utvecklar alkoholberoende  Hans forskning har under de senaste åren fokuserat på att hitta mekanismer i hjärnan som kan spela roll vid beroende.

I djurstudier hans forskarteam kunnat visa att råttor som har en fallenhet för att utveckla alkoholberoende även har svårt att reglera signalsubstansen GABA i hjärnan. Brist på GABA har även återfunnits i hjärnan på avlidna personer som haft ett alkoholberoende.

Nästa steg blir att undersöka hjärnan hos människor med både hög och låg alkoholkonsumtion när de ställs inför valet mellan alkohol och något annat som triggar hjärnans belöningssystem. Markus Heilig vill också titta på om det går att påverka halten GABA i hjärnan och därmed motverka alkoholberoende.

De pengar som följer med utmärkelsen ska användas för att finansiera denna forskning under de kommande fem åren. Pengarna gör det möjligt för forskarna att satsa på mer långsiktiga och osäkra projekt, som man annars inte hade haft råd med.
– Det är inte säkert att alla projekt bär frukt, men det är ur högriskprojekten som de viktigaste fynden kommer, säger Markus Heilig i ett pressmedelande.

Wallenberg Clinical Scholars drivs av en stiftelse i samarbete med Kungliga vetenskapsakademien. Målet med programmet är att stärka svensk, klinisk forskning.

Mer från Accent