Alkohol

Större risk för skador för den som ”tål” alkohol

Att inte bli märkbart påverkad av alkohol skyddar mot akuta skador, men ökar risken på längre sikt.

En ny amerikansk studie bekräftar det tidigare studier visat.

− Människor som har en låg initial effekt av alkohol får färre akuta negativa konsekvenser när de börjar dricka och tror därför ofta att de inte kommer att få några ”problem med spriten”, säger den ansvarige för studien, William R. Corbin, PhD, of Arizona State University, till Psychiatric Annals.

William Corbin och hans kollegor studerade upplevd effekt av alkohol och tolerans hos 113 unga vuxna som drack för mycket, men ännu inte drabbats av sjukdom på grund av sitt drickande.

Resultaten visar att det finns ett samband mellan hur en individ upplever effekten av alkohol och den tolerans personen utvecklar. Det finns också ett samband med hur mycket personen drack.

Genom att kontrollera hur mycket personerna drack kunde forskarna konstatera att den som får liten effekt av alkohol kan dricka mer utan att uppleva negativa konsekvenser och därför löper ökad risk att drabbas av alkoholskador.

− Det är viktigt för allmänheten att känna till att den som ”tål” alkohol bra löper större risk att drabbas av skador, säger William Corbin.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer