Vit januari

Stora hälsovinster med vit månad

Cirka tre miljoner britter beräknas låta bli att dricka alkohol under januari. Klarar de det har de stora hälsovinster att göra.

Den brittiska organisationen Alcohol Concern har gjort en enkät som visar att 3,1 miljoner invånare i Storbritannien, mellan 35 och 54 år, kommer att avstå från alkohol under januari månad. Mest benägna att avstå alkohol var nordirländarna där hela 10 procent tänker låta bli att dricka. Det skriver den brittiska restaurangbranschens tidskrift the Caterer.

– Alkohol är den största orsaken till död, dålig hälsa och handikapp för mäniskor mellan 15 och 49 år i Storbritannien, men de tragedierna går att undvika. Allt fler tar en vit månad under januari och märker av fördelarna för sin hälsa, både hur de mår idag och den framtida hälsan, säger Richard Piper, chef för Alcohol Concern.

Två tredjedelar av dem som försöker sig på en vit januari brukar också klara av att fullfölja.

För dem som lyckas avstå hela månaden finns en rad vinster att göra. Det bekräftas av en liten studie gjord på forskningstidskriftens The New Scientist personal.

Tidskriften lyckades inte hitta någon studie som visade på fördelarna med en vit januari så de kontaktade forskaren Rajiv Jalan vid the Institute for Liver and Digestive Health, University College London Medical School (UCLMS) för att låta honom göra en studie på tidskriftens 14 anställda.

De skattade sig själva som normalkonsumenter och fick inleda försöket med att göra ett antal medicinska tester och besvara frågor om sina dryckesvanor och sin hälsa. Tio avstod sedan från att dricka alkohol under fem veckor, medan de övriga fyra fortsatte som vanligt.

Resultaten var slående. De fyra som fortsatt att dricka hade inga signifikanta skillnader på sina värden, men förändringarna för de tio som avstått var dramatiska.

Leverfetterna minskade med i genomsnitt 15 procent och som mest med nästan 20 procent hos några personer, vilket enligt Rajiv Jalan, är viktigt eftersom fett som samlas i levern är ett förstadium till leverskada.

Nästa positiva resultat var blodsockervärdena som sjönk med i medeltal 16 procent, från 5,1 till 4,3 millimol per liter. Visserligen normala värden båda två, men en sänkning är ändå positivt.

Försökspersonerna gick också ner i vikt, i genomsnitt 1,5 kg, och deras kolesterolvärden minskade med fem procent.

En annan vinst var att sömnen förbättrades för dem som avstod från att dricka och de upplevde också att de hade lättare att koncentrera sig, även om de siffrorna bygger på egna skattningar och måste tas med en nypa salt.

Den enda negativa konsekvens försökspersonerna rapporterade var att minskade sociala kontakter.

Hur länge de positiva effekterna kvarstår är osäkert.

Mer från Accent