Cannabis

Skillnad i hur män och kvinnor ser på sitt cannabisbruk

För män är cannabisbruk främst en social aktivitet. För kvinnor däremot är det något man gör privat. Det visar en studie som undersökt könsroller bland cannabisanvändare.

Traditionellt har studier framställt cannabisbruk som en könsneutral aktivitet, men i en dansk studie framträder en annan bild. Både män och kvinnor har intervjuats om hur och när de använder drogen. Syftet är att förstå hur könet påverkar i vardagen, hur möjligheterna att leva ett normalt liv begränsas, och hur behandlingen bör utformas för män respektive kvinnor för att vara effektiv.

För männen i studien framgår att det sociala omkring cannabisen är det viktigaste i deras liv, drogbruket är det centrala i livet som det mesta kretsar kring. Männen säger sig helst använda cannabis tillsammans i grupp med andra män.Kvinnorna beskriver däremot cannabisbruket som något privat, och sin egen roll i cannabiskulturen som perifer.

Kvinnorna beskriver sitt droganvändande som ”rekreativt och kontrollerat”, och ser inte att de riskerar vare sig sin hälsa eller trivsel i förhållande till arbete och studier. Männen normaliserar sitt cannabisbruk och förminskar riskerna genom att identifiera sig med kamratkretsen som är positiv till drogen.

Om studien: Cannabisbrug og kønsnormer: Et studie af kønnede normer for mænds og kvinders brug af cannabis, av Mette Kronbæk, Institut for Socialt Arbejde. Studien presenteras i boken Køn og rusmidler: Brug, behandling og kontrol, Aarhus Universitetsforlag 2017.

Mer från Accent