alkoholreklam

Självreglering av produktplacering verkningslös

En ny amerikansk studie visar att självreglering av produktplacering av alkohol i filmer inte fungerar.

Studien som genomförts av the Norris Cotton Cancer Center har mätt förekomsten av alkohol och tobak i populära filmer mellan 1996 och 2009. Totalt har forskrna tittat på 1 400 filmer.

Efter en bindande överenskommelse mellan tobaksindustrin och myndigheterna 1998 minskade tobaksplaceringen markant efter 1999. Någon motsvarande överenskommelse finns inte för alkohol och där syns heller ingen minskning av förekomsten. Det skriver EUCAM, European Center for Monitoing Alcohol Marketing), i sitt nyhetsbrev.

Flera studier visar att ungas alkohol- och tobakskonsumtion påverkas av filmer. De som ser mycket reklam för alkohol och tobak debuterar tidigare än de som inte exponeras lika mycket.

− Vill man ha effektiva åtgärder måste reklam för skadliga produkter måste någon utanför industrin formulera reglerna och genomdriva dem. Det har visat sig att det inte fungerar att låta industrin självreglera marknadsföringen, säger dr James Sargent, vice vd för the Cancer Control Research Program vid Norris Cotton Cancer Center and professor i pediatrik vid Geisel School of Medicine i Dartmouth.

Forskarna föreslår att åldersgräns sätts på filmer som visar alkoholmärken, unga som dricker alkohol, berusningsdrickande, alkoholmissbruk eller personer som kör brusade.

Studien är publicerad i JAMA Pediatrics.

Mer från Accent