Dopning

Sämre psykisk hälsa hos dopade

Forskare vid Göteborgs universitet har funnit ett tydligt samband mellan bruk av anabola androgena steroider och försämrad psykisk hälsa senare i livet.

I en studie på närmare 700 manliga före detta elitidrottare i brottning, tyngdlyftning, styrkelyft och kastgrenar inom friidrott fann forskarna att 20 procent använt förbjudna dopingpreparat.

Idrottarna var aktiva någon gång mellan 1960 och 1979. Resultatet av undersökningen visar på ett tydligt samband mellan missbruk av anabola androgena steroider (AAS) och psykiska ohälsa flera år senare.

− Vi fann ett tydligt samband. Bland dem som använt AAS var det fler som sökt professionell hjälp för depression, koncentrationssvårigheter och aggression, än bland dem som inte använt steroider, säger Claudia Fahlke, föreståndare vid det nystartade Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet.

Forskarna fann också ett samband mellan användning av steroider och annat drogmissbruk, både av alkohol och av narkotika. Om steroiderna påverkat den psykiska hälsan eller om det är psykisk ohälsa som lett till missbruket vet forskarna inte än.

– Vi kunde dock slå fast att psykiatriska symptom och bruk av steroider och droger förstärker varandra i en negativ spiral. Därför är det viktigt med fortsatta insatser mot dopning, både inom och utanför sportens värld, säger Claudia Fahlke.

Det är forskare vid CERA som genomfört studien tillsammans med kollegor från bland annat Resurscentra för hormonmissbrukare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Studien är publicerad i British Journal of Sports Medicin.

Mer från Accent