Forskning

Samma moral – men mindre empati – vid berusning

Att skylla dåligt beteende på alkohol håller inte. Moraliskt är du fortfarande samma person visar ny forskning.

Många skyller på alkoholen när de gjort något dumt på fyllan. Men en ny brittisk studie visar att våra moraliska principer, som vi använder för att kunna skilja på rätt och fel, inte nödvändigtvis påverkas av berusning.

I experimentet gav forskare vid University of Bradford och University of Plymouth en dos vodka till de som deltog i studien. Personerna svarade sedan att de kände positiva känslor inför ansikten med sorgliga uttryck, men negativa känslor inför glada uttryck.

Ju mer berusade personerna var, desto mindre empati. Kort och gott: de saknade förmågan att förstå och dela andra människors känslor. Forskarna menar att många slagsmål på krogen kan förklaras på det viset. Berusade personer tolkar helt enkelt sociala situationer på fel sätt.

Däremot visade studien att berusningen inte påverkade deras grundläggande moral. Personerna fick delta i simulerade moraliska dilemman genom virtual reality-glasögon och ombads tänka på vad de skulle göra i följande situation:

En vagn är på väg ner på ett järnvägsspår mot fem byggnadsarbetare som inte hör att den närmar sig. Du står på en gångbro mellan vagnen och arbetarna. Framför dig står en främling. Om du puttar främlingen på spåren kommer vagnen att stoppas. Denna person kommer att avlida, men de fem byggnadsarbetarna räddas. Skulle du putta främlingen?

Det visade sig att, trots att alkoholen försämrade empatin bland deltagarna i studien, så hade det inte någon inverkan på hur de bedömde situationen.

Om en försöksperson valde att putta personen från bron för att rädda fler liv, skulle de ha gjort samma sak om de var berusade. Men om personerna vägrade att offra en annan persons liv, eftersom att de tyckte att handlingen var fel oavsett konsekvenserna, så gjorde de samma sak i berusat tillstånd.

Kathryn Francis, lektor i psykologi på University of Bradford och en av de som lett studien, drar följande slutsatser i en artikel i The Conversation:

”Även om alkohol kan påverka hur vi tolkar och förstår andra människors känslor, kan vi inte skylla vårt omoraliska beteende på alkohol. Är du berusad så du har samma moraliska kompass. Därför är du ansvarig för dina moraliska och omoraliska handlingar, oavsett om du har tagit några drinkar eller inte”.

Mer från Accent