Alkoholreklam

Så påverkas unga av alkoholreklamen

Tonåringar väljer tre gånger så ofta de alkoholmärken som marknadsförts i program de sett på TV än andra märken. Det visar en ny studie och ger därmed ytterligare belägg för att unga påverkas av reklamen.

Den nya studien är genomförd av Center on Alcohol Marketing and Youth (CAMY) vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health och Boston University School of Public Health och presenteras i ett pressmeddelande. Forskarna har tittat på hur alkoholreklamen i 20 ungdomsprogram på TV påverkat ungas konsumtion av olika alkoholmärken.

Samma forskare har tidigare i sommar publicerat en studie av hur alkoholreklam i tidskrifter riktade till unga påverkar deras konsumtion.

– Sammantaget dessa två studier teorin att ungas konsumtion av ett visst märke påverkas av reklam för det märket. Eftersom alkohol förstör livet för så många unga borde mängden reklam de utsätts för minska, säger Craig Ross, ordförande för Virtual Media Resources i Natick, Massachusetts, och huvudförfattare till studien.

Alkohol är den vanligaste drogen bland unga och orsakar 4 300 dödsfall per år i USA. Trots det är det industrin själv som sätter upp reglerna för reklamen via en frivillig överenskommelse.

I studien ingick över 1 000 unga mellan 13 och 20 år. Resultatet visade ett signifikant samband mellan konsumtionen av ett visst märke och annonseringen för samma märke. Resultaten håller även när forskarna kontrollerade för andra faktorer som till exempel pris och föräldrars konsumtion.

– Det finns ett samband mellan exponering för reklam av ett specifikt märke och vad de unga väljer att dricka, oberoende av andra faktorer, säger David Jernigan, chef för CAMY och en av författarna till studien.

Enligt pressmeddelandet har minst 14 studier visat att ju mer unga utsätts för alkoholreklam desto troligare att de börjar dricka, eller, om de redan dricker, att dricka mer.

Fotnot: Sista artikeln i meningen har förtydligats med källa sedan första kommentaren nedan.

Mer från Accent