Cancer

Så orsakar alkohol cancer

En ny brittisk studie av blodstamceller ger nya ledtrådar till förklaringen till varför alkohol ökar risken för cancer.

Alkohol ökar risken för en rad olika former av cancer. Exakt hur det går till har inte forskarna kunnat förklara, men det förefaller som om flera mekanismer ligger bakom. Det skriver Medical News Today.

Forskare från MRC Laboratory of Molecular Biology i Cambridge i Storbritannien har försökt få en klarare bild genom att tittat på blodstamceller hos djur.

Det visade sig att den acetaldehyd som bildas när alkohol förbränns i kroppen kunde skada och bryta DNA-sekvenser i blodstamceller. Kromosomerna bytte plats och och DNA-strängen var permanent förändrad.

– Vissa typer av cancer utvecklas på grund av skada på DNA, medan andra inträffar slumpvis. Vår studie visar att alkohol ökar risken för en sådan skada, säger Ketan Patel, huvudförfattare till studien, till Medical News Today.

När alkohol bryts ner i levern bildas det giftiga ämnet acetaldehyd. Det förbränns i sin tur av enzymet ALDH och blir till acetat som kroppen celler kan använda som energikälla. De som har låga nivåer av ALDH förbränner acetaldehyden sämre och det giftiga ämnet blir kvar i kroppen. Hos möss som saknar ALDH har forskarna sett att DNA skadas fyra gånger så ofta av alkohol, som hos ALDH-producerande möss.

– Vår studie visar att oförmåga att förbränna alkohol effektivt kan leda till högre risk att drabbas av skador på DNA och därmed vissa cancersjukdomar, säger Ketan Patel.

Han tillägger att det inte krävs brist på ALDH för att få cancer av alkohol.

– Det kan drabba även den vars försvarsmekanismer är intakta, säger han.

Studien har bekostats av Cancer Research UK, och har nyligen publicerats i tidskriften Nature.

Mer från Accent