Alkoholens baksidor

Så mycket kostar alkoholen per person i din region

11 000 kronor per person och år. Så mycket kostar skadorna i alkoholens spår bara i region Gotland.

Det är analysföretaget Ramböll som gjort kartläggningen på uppdrag av Systembolaget.

Alkoholkonsumtionen varierar stort mellan landets olika regioner. Lägst är den i Norrbotten där invånarna dricker 6,92 liter ren alkohol per person och år. Högst är den i region Stockholm där invånarna dricker hela 9,95 liter.

Regioner med hög konsumtion tenderar också att ha många som dricker på ett riskabelt sätt. I region Stockholm dricker 14 procent av befolkningen riskfyllt, vilket är högst i landet, medan endast 7 procent av norrbottningarna gör det. De jumboplatsen i riskligan med regionerna Örebro- och Jönköpings län.

Alkoholkonsumtionen avspeglas också i kostnaderna. Totalt beräknas alkoholen kosta samhället 101 miljarder kronor per år. Systembolaget lät 2019 företaget Ramboll räkna på samhällets kostnader för alkohol på nationell nivå, vilket resulterade i rapporten Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser. Nu har företaget, med samma metod, fördelat kostnader och nytta mellan regionerna.

Av rapporten framgår att Gotland är den region där alkoholen kostar mest, 11 300 kronor per invånare och år. Stockholm, där det både dricks mest och riskablast, hamnar ungefär i mitten, på tionde plats av 21 regioner, med 10 000 kronor per invånare. ”Lägst” är kostnaderna i region Kalmar med 8 300 kronor per person och år. Norrbotten kommer på femte plats bakifrån med 9 400 kronor.

Att Gotland toppar listan beror på att de trots lägre konsumtion har aningen högre vårdkostnader än Stockholm. Men främst beror det på att de har större produktionsbortfall. Trots hög konsumtion har Stockholm cirka 3 400 kronor i produktionsbortfall per invånare och år, vilket placerar regionen på plats 15 av 21. Gotland förlorar hela 4 600 kronor per person och år.

Rapportförfattarna påpekar också att det inte enbart är konsumtionsmönster som förklarar kostnaderna. Antalet förtida dödsfall får stort utslag på samhällskostnaderna. Ju fler, särskilt yngre, som dör i förtid desto högre kostnader för produktionsbortfall och försämrad livskvalitet (som också räknas som en kostnad).

Annat som räknas in i kostnaderna är alkoholrelaterad brottslighet, som i genomsnitt i landet kostar 706 kronor per person och år.

Ramboll räknar också på nyttan av alkohol genom att titta på ekonomiska spridningseffekter, och genom att bedöma värdet av konsumenternas upplevda nytta.

Här är det Halland som bedöms ha störst nytta av alkohol. Den värderas till 1 800 kronor per person och år, medan Norrbotten endast har en nyttoeffekt till ett värde av 400 kronor.

Mer från Accent