Alkohol

Så mycket dricker svensken

Sedan 2004 har alkoholkonsumtionen minskat med 14 procent. Det är en av slutsatserna i en rapport som CAN presenterar idag.

Svenskarna dricker allt mindre. År 2012 var alkoholkonsumtionen 9,1 liter per invånare över 15 år – en tydlig minskning sedan toppåret 2004 då konsumtionen var 10,6 liter. Konsumtionen är dock betydligt högre än innan EU-inträdet och innan införselkvoterna försvann. 1995 var siffran 7,7 liter.

Minskningen sedan till 2004 beror främst på att såväl resandeinförsel som smuggling har minskat.

I undersökningen konstateras också att Systembolaget fortfarande är den klart största källan för den alkohol som svenskarna dricker – härifrån kommer 63 procent. På andra plats kommer resandeinförseln med 14 procent och på tredje plats restauranger med 10 procent.

Alkohol som har smugglats in i landet står enligt CAN för 5 procent av konsumtionen. Hembränt och internethandeln landar på mycket små siffror: 1 respektive 0,5 procent.

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning publicerar idag rapporten ”Hur mycket dricker svensken?”. Det är en genomgång av de så kallade Monitorundersökningarna som mäter såväl registrerad konsumtion (Systembolaget, restauranger och livsmedelshandeln) som den oregistrerade (resandeinförsel, smuggling, hembränt och internethandel).

Undersökningarna genomförs med månatliga telefonenkäter och inleddes 2001. Förra året fick CAN regeringens uppdrag att ta över mätningarna – och har sedan dess ägnat mycket tid åt att gå igenom såväl metod som tidigare siffror.

– När vi tog över gjorde vi en del förändringar i frågeformuläret, vi strök bland annat en del frågor för att få en smidigare intervjusituation och minska bortfallet. För att då kunna jämföra de siffror vi får fram nu med de tidigare måste vi också göra om beräkningarna för tidigare år, säger Björn Trolldal, alkoholforskare på CAN.

Mer från Accent