Forskaren

Nitya Jayaram Lindström: Roligast att undervisa och sprida kunskap

Nitya Jayaram Lindström är psykolog, beroendeforskare och verksamhetschef för Centrum för psykiatriforskning i Stockholms län. Hon inledde sin karriär på ett neurologiskt sjukhus i Indien.

Det var när hon åkte till USA för att lära sig mer om beroende som hon träffade sin man och följde med honom till Sverige. Hon ägnar en stund varje morgon åt meditation och mindfulness.

– Det ger en så lugn känsla och hjälper mig att hantera stress. Jag kan rekommendera det till alla rastlösa personer.

Vad är roligast med att forska? 

– Allt. Men allra roligast är när man inser att forskningen är kliniskt relevant, och att jag får undervisa och sprida kunskap om den.

Vad är du mest stolt över?

– Mina barn. Men om du menar karriärmässigt är det nog när jag som doktorand fick möjlighet att arbeta med amfetaminberoende. Det var en svår patientgrupp, de kom inte när de skulle och undersökningen tog lång tid. Samtidigt blir man ödmjuk inför deras kamp för drogfrihet. Och hur tacksamma de var för den vård vi kunde ge via forskningsprojektet. Och att vi till sist lyckades få fram den första evidensbaserade behandlingen för amfetaminberoende.

Vad skulle du göra om du inte forskade?

– Då skulle jag starta en frivillig­organisation för barn från familjer med missbruk för att bygga upp deras motståndskraft. Det ligger väldigt nära mitt hjärta. Jag skulle bjuda in vänner som är musiker, författare och mina bästa forskare och kliniska kollegor att aktivt arbeta med barnen. Att leva i en missbruksfamilj är att leva med konstant traumatisk stress.

Mer från Accent