Ungdomar

Riskfyllt sex när unga dricker

Unga utsätter sig för risker vid sex när de druckit alkohol. Det visar en ny studie av besökare vid Stockholms läns ungdomsmottagningar.

Undersökningen, som genomförts av Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, STAD, bland personal och besökare på Stockholms läns ungdomsmottagningar visar på oroande tendenser.

– Vi ser att ungdomarna som besöker ungdomsmottagningarna har debuterat tidigare med alkohol, och oftare testat någon annan drog, vanligen cannabis, jämfört med till exempel ungdomarna i CAN:s gymnasieundersökning, säger Pia Kvillemo, forskare på STAD och en av de två rapportförfattarna.

En tredjedel av de unga har gjort saker under inflytande av alkohol som de inte skulle gjort nyktra.

– De har oftare än unga i jämförbara studier glömt att skydda sig vid sex, eller haft sex som de ångrat efteråt. Flera har också gjort sexuella handlingar som de ångrat, säger hon.

Hälften av de som deltog i undersökningen har under alkoholpåverkan låtit bli att använda skydd när de haft sex, drygt 40 procent har glömt att använda skydd, och lika stor andel har haft sex som de ångrat efteråt.

Så många som 62 procent av ungdomarna i undersökningen dricker riskabla mängder alkohol. Det är stor skillnad beroende på om de studerar eller inte. Av de studerande är 55 procent riskkonsumenter jämfört med 79 procent av dem som inte studerar.

Studien visar också att det är skillnad i risktagande mellan de ungdomar som dricker riskabla mängder alkohol och de som dricker mer måttligt:

I gruppen som dricker riskabla mängder har 54 procent glömt att använda skydd, jämfört med 22 procent av dem som inte har en riskabel alkoholkonsumtion. Struntat i att använda skydd har 65 procent av riskkonsumenterna gjort mot 30 procent av de andra.

Riskkonsumenterna har också ångrat sex oftare än de övriga; 48 procent jämfört med 32 procent. De har också oftare gjort sexuella handlingar som de inte skulle gjort nyktra; 40 procent jämfört med 23 procent.

Syftet med kartläggningen är att undersöka behovet av att öka och sammanställa kunskapen om förebyggande arbete på ungdomsmottagningar. Men Pia Kvillemo hoppas att det inte stannar vid en kartläggning.

– Vår idé är att vi, tillsammans med ungdomsmottagningarnas personal, ska utveckla metoder för att stärka det alkohol- och drogförebyggande arbetet, med fokus på sexuell hälsa, på mottagningarna. Vi har tankar på att ta fram en vägledning för personalen i hur man pratar med unga om de här frågorna och vad man kan göra om man upptäcker en omfattande alkoholkonsumtion eller droganvändning. Det finns ett värde i att uppmärksamma alkohol och droger i samband med sex, säger hon.

En övervägande majoritet av ungdomsmottagningens besökare, mellan 80 och 90 procent, är flickor.

– Av deltagarna i undersökningen var 89 procent flickor, 10 procent pojkar och knappt en procent definierade sig som annat kön, säger Pia Kvillemo.

Hon tycker att det visar att ungdomsmottagningarna är ett utmärkt ställe att nå flickor och unga kvinnor.

– Pojkar med riskbeteenden är ofta mer utåtagerande och dyker kanske upp hos polisen eller socialtjänsten. Här har man en plats där man kan nå flickor som ofta annars går under radarn, säger Pia Kvillemo.

I studien, som är finansierad av Folkhälsomyndigheten, ingick 11 ungdomsmottagningar. Totalt intervjuades 11 barnmorskor och 11 kuratorer, och 328 ungdomar mellan 15 och 27 år besvarade enkäten.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer