Beroende

Risk för alkoholberoende efter skilsmässa

Förlust av partner ökar risken för alkoholberoende. Skilsmässa är en större riskfaktor än att bli ensam på grund av dödsfall. Det visar en ny studie.

Tidigare studier har visat att skilda dricker mer, och på ett mer riskabelt sätt, än de som är gifta. Men är skilsmässan orsaken, eller är det tvärtom så att de är skilda på grund av sin höga alkoholkonsumtion? En ny stor studie visar att en stor del faktiskt är en konsekvens av skilsmässan. Störst risk löper kvinnor.

– Skilsmässa är en väldigt kraftfull riskfaktor. Studien visar ett tydligt samband och att det faktiskt är skilsmässan i sig som påverkar. Inte ens rökning och högt blodtryck har lika stor effekt på hjärt-kärlsjukdom som skilsmässa har på alkoholberoende, säger Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet, och medförfattare till studien.

Det är ingen liten studie. Hela 942 366 svenskar födda mellan 1960 och 1990, som har gift sig efter 1990, har ingått.

– Kvinnor, som inte registrerats för alkoholberoende tidigare, löper sju gånger så stor risk att drabbas och män sex gånger så stor.

Även om partnern dör ökar risken, men inte riktigt lika mycket.

– För den som blir änka ökar risken drygt fyra gånger och för den som blir änkling knappt fyra gånger, säger hon.

En rad andra orsaker, som ärftliga faktorer, uppväxtmiljö, social klass och personlighetsdrag, kan bidra till sambandet mellan hög alkoholkonsumtion och skilsmässa. För att kontrollera hur stor del som beror på skilsmässan gjorde forskarna jämförelser med tvillingar, syskon och kusiner, som de delar flera av faktorerna med.

– Man ser då att den som skiljer sig löper tre gånger så stor risk som sin tvilling att få diagnosen AUD (alkoholbrukssyndrom). Ju avlägsnare släkt desto större blir skillnaden. Genetiken har också stor betydelse, säger hon.

Ett annat tecken på att äktenskap kan ha en skyddande effekt är att de som gifter om sig drar ner på alkoholen igen.

– Jag vill absolut inte rekommendera någon att stanna i ett dåligt förhållande, men familjeförhållanden har stor betydelse. Att vara i tvåsamhet skyddar.

Enligt forskarna bör den förhöjda risken för alkoholberoende efter skilsmässa eller dödsfall leda till att vården är uppmärksam på alkoholkonsumtionen hos drabbade individer.

Vilken mer praktisk nytta kan man ha av den här studien?

– Dels visar den att alkoholberoende inte är hugget i sten. Vi ser ju att de som ökat sin konsumtion efter skilsmässan och sedan gifter om sig minskar sitt drickande igen. Sedan kan man tänka på att vårda sitt äktenskap, om det är ett bra förhållande. Ett starkt och sunt äktenskap har en skyddande effekt, säger hon.

Å andra sidan påpekar hon att ett äktenskap kan innebära att man drar med sin partner i en för hög konsumtion.

– Om man som läkare har en patient framför sig som dricker för mycket bör man fråga om det finns en partner med. Behandling av alkoholberoende fungerar bäst om man inkluderar partnern. Det är min erfarenhet, säger hon.

Studien gjordes i våras i samarbete mellan flera universitet i Virginia i USA och Lunds universitet. Den är publicerad i American Journal of Psychiatry.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer