Cannabis

Cannabis kan göra hjärnan mindre och dummare

Studier visar att hjärnans volym krymper hos den som använder cannabis ofta. Skadorna verkar sitta i längre än man hittills trott. Att THC-halten tenderar att bli allt högre förvärrar effekten.

En ny studie där tre olika typer av magnetröntgen (MRI) använts för att kartlägga förändringar i hjärnan – är gjord på University of Texas i Dallas, USA. Den presenterades så sent som i går i Medical News Today.

Resultaten visar att de som använt cannabis länge och ofta har mindre volym på hjärnan i området orbifrontala hjärnbarken – en del av det så kallade limbiska systemet som anses spela en stor roll för både våra känslor och för minne och inlärning.

Studien omfattar 48 cannabisanvändare och 62 ickeanvändare i en kontrollgrupp. Forskarna säger sig ha justerat för kön, ålder och användning av tobak och alkohol. I gruppen cannabisanvändare låg snittet på tre konsumtionstillfällen per dag.

Kognitiva tester visar att regelbundna cannabisanvändarna har lägre IQ än icke-användare, men forskarna kunde inte hitta något direkt samband mellan minskad hjärnvolym och lägre IQ. Förklaringen tros vara att den minskade hjärnvolymen i viss mån kompenseras av att cannabis också ger fler kopplingar mellan hjärnans olika delar – en effekt som dock verkar avta efter sex till åtta år.

Hjärnan utvecklas fram till 25-årsåldern. Sedan lång tid har det varit känt att unga som börjat röka marijuana i tidig ålder ofta har inlärningssvårigheter och mental ohälsa. Relevansen i de gamla studierna har dock ifrågasatts eftersom de är gjorda i en tid då marijuanan var mycket svagare än i dag. Det skriver New York Times.

Därför har görs nu nya studier vid flera universitet. På Massachusetts General Hospital, Harvard Center for Addiction Medicine, har Jodi Gilman också börjat studera marijuanas effekter på hjärnan.

Hon och hennes kollegor har röntgat hjärnan på tjugo marijuanarökande personer mellan 18 och 25. Resultatet förvånade forskarna, enligt New York Times. Även hos de sju försökspersoner som bara rökte en eller två gånger i veckan syntes förändringar på hjärnan. Ju mer personen rökte desto större var förändringarna.

Prover på marijuana visar att koncentrationen av THC, som är den psykoaktiva beståndsdelen i marijuana, har ökat från 3,75 procent 1995 till 13 procent 2013. Det finns idag sorter som är ännu starkare, upp till 21 procent och i e-cigaretter kan koncentrationen komma upp i 30 procent, enligt New york Times.

De höga THC-halterna kan få allvarliga konsekvenser, bland annat ökar risken för psykoser och paranoia.

– Vi har sett en signifikant ökning av akutbesök som inte kan förklaras av att fler använder drogen. Förklaringen kan bara vara att drogen blivit mer potent vilket ökar risken, säger Nora D. Volkow, chef för National Institute on Drug Abuse och medförfattare till studien.

Sjukvårdsstatistik från USA visar att antalet som vårdats akut av orsaker relaterade till marijuana har fördubblats från 66 000 år 2004 till 129 000 år 2011.

Högre THC-halt medför också att det går snabbare att utveckla ett beroende enligt sjukvårdsstatistik från USA.

I en annan studie som publicerats i aprilnumret av The Journal of Neuroscience, har forskare röntgat hjärnorna på 40 unga vuxna. Hälften brukade röka marijuana och hälften gjorde det inte.

De 20 som brukade röka hade rökt mellan ett och sex år. Ingen visade tecken på beroende. Trots det uppvisade alla förändringar i formen, densiteten och volymen i nucleus accumbens, den del av hjärnan som reglerar motivation, njutning och smärta.

Liknande påverkan syntes på amygdala som är den del som reglerar känslor, minnen och reaktioner på rädsla.

– Det faktum att vi ka se dessa förändringar indikerar att effekterna dröjer sig kvar längre än vi tidigare har trott, säger Jodi Gilman.

Det framkommer också allt fler bevis för att vissa effekter kvarstår under lång tid. Förutom den nya studien har flera andra studier visat lägre IQ i vuxen ålder hos dem som rökt marijuana i tonåren.

Förra året visade en studie från Northwestern´s medical school påverkan på i nucleus accumbens hos unga vuxna som rökt marijuana dagligen i tre år, men varit drogfria de senaste två åren.

Att delar av hjärnan som påverkar arbetsminnet påverkas tycker Hans Breiter, en av författarna till studien, är synnerligen olyckligt för studenter.

– Om jag skulle bli ombedd att tillverka en drog som skulle vara särskilt olämplig för högskolestudenter så skulle det bli marijuana, säger han.

Läs mer:

http://www.pnas.org/content/109/40/E2657/1

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1402309

http://www.medicalnewstoday.com/releases/285216.php 

Mer från Accent