Pension

Pensionering innebär riskbruk för 1 av 10

I samband med pensioneringen ökar alkoholkonsumtionen till riskabla nivåer för många. För de flesta är ökningen dock tillfällig.

En finsk studie visar att 12 procent av de som går i pension ökar sin alkoholkonsumtion till riskabla nivåer i samband med pensioneringen. De flesta minskar dock konsumtionen igen efter en tid. Studien har publicerats i tidskriften Addiction.

I studien har 5 800 offentligt anställda besvarat frågor om sin konsumtion både före och efter pensioneringen.

– Ökningen av riskbruket var vanligare bland rökare, män, och personer som uppgav att de led av depression, vilket är kända riskfaktorer för omfattande alkoholkonsumtion, säger docent Jaana Halonen, specialforskare vid finska Arbetshälsoinstitutet, i ett pressmeddelande.

I Finland definieras riskbruk som en veckokonsumtion på mer än 24 standardglas alkohol för män och mer än 16 standardglas för kvinnor. Ett annat tecken på riskbruk är att dricka tills man slocknar. I Sverige brukar riskbruk definieras som mer än 14 glas för män och 9 för kvinnor och inte mer än fem respektive fyra glas vid ett och samma tillfälle.

Att gå i pension innebär en stor omställning.

– Pensioneringen innebär ökad fritid och förändringar i de sociala nätverken, vilket kan ha både negativa och positiva konsekvenser för folkhälsan, konstaterar akademiforskare Sari Stenholm, docent vid Åbo universitet, i samma pressmeddelande.

Forskarna bakom studien tycker att mer kunde göras för att förebygga ökad alkoholkonsumtion.

‒ Företagshälsovården och arbetsgivarna skulle kunna utveckla åtgärdsplaner för att hjälpa arbetstagarna att förbereda sig på pensioneringen och de förändringar den medför. På det sättet skulle man kanske kunna förebygga skadliga förändringar i livsstilen, säger Jaana Halonen.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

Din e-post

»

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer