USA

Överdoser, alkohol och självmord sänker livslängden i USA

Så många unga amerikaner dör nu av alkohol, narkotika och självmord att medellivslängden sjunker.

Av den årliga rapporten från Centers for Disease Control och Prevention’s National Center for Health Statistics  i USA framgår att narkotika, alkohol och självmord har bidragit till att medellivslängden i landet sjunkit för första gången sedan 1993. Det skriver Time Health.

Från 2006 till 2016 steg medellivslängden för amerikaner från 77,8 till 78,6 år, men skillnaden skulle varit ännu större om den inte sjunkit mellan 2014 och 2016 med 0,3 år. Orsaken bakom sänkningen beror främst på en ökning av dödsfall på grund av överdoser, självmord och leverskador.

Enbart överdoser dödade 63 600 personer under 2016. Kvinnor mellan 45 och 54 är den grupp som drabbas hårdast, men de yngre kvinnorna och männen knappar in. Bland män mellan 24 och 35 ökade överdoserna med mer än 25 procent varje år mellan 2014 och 2016. Bland unga kvinnor var ökningen totalt 19 procent under perioden.

Leversjukdomar är den sjätte vanligaste dödsorsaken för amerikaner mellan 25 och 44 år. Det är vanligare att äldre dör av leverskador än yngre, men det för varje år har antalet döda mellan 25 och 34 år ökat med omkring tio procent de senaste tio åren.

Även självmorden ökar. Även om självmord fortfarande är vanligare bland män så ökade självmorden bland unga kvinnor med hela 70 procent mellan 2010 och 2016. Självmord är nu den näst vanligaste dödsorsaken i gruppen.

Mer från Accent