Fosterskador

Olika fosterskador beroende på när mamman druckit

För att få diagnosen FAS krävs, bland annat, att barnet har specifika ansiktsdeformationer. Ny amerikansk forskning visar dock att barnen kan ha exponerats tidigt utan att få de specifika ansiktsdragen.

Alkohol är den vanligaste orsaken till fosterskador som går att förebygga. Alkohol skadar barnet på flera sätt. Diagonsen för ett barn som uppvisar hela spektrat av skador kalls FAS, fetalt alkoholsyndrom. För att diagnosen FAS ska ställas krävs att barnet har de specifika ansiktsdeformationerna. De flesta som har neurologiska störningar eller beteende störningar orsakade av alkohol under fosterstadiet saknar dock ansiktsdgragen.

Genom försök på möss har forskarna upptäckt att skadorna blir olika beroende på om mössen utsätts för alkohol under en tidpunkt som motsvarar vecka tre respektive vecka fyra under mänsklig graviditet. De som blev exponerade för alkohol motsvande vecka tre fick mer av de typiska dragen än de som utsattes under den period som motsvarade fjärde veckan.

− Genom att visa att tidig exponering för alkohol kan orsaka fler än en symptombild pekar vi på behovet av att utvidga diagnoskriterierna för att fånga in alla som drabbats av FAS, säger Robert J. Lipinski, Fil dr vid the University of North Carolina och en av forskarna bakom studien som publicerats på PLOS (Public Library of Science).

Eva Ekeroth

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer